Referat bestyrelsesmøde d. 09.02.2023 kl. 20.30-22.00

Punkter på dagsordenen Beslutning/overvejelser - hvad, hvornår og hvem?
Valg af referent (fast pkt.) Rasmus
Godkendelse af referat fra sidste møde (fast pkt) Godkendt
Godkendelse af dagsorden Godkendt
Deltagere og fraværende (fast pkt.) Deltager: Lissi, Karsten, Rasmus
Afbud: Martin, Thor
Bordet rundt (fast pkt.) Travlhed, Lapland, Lalandia
Nyt fra resten af Alternativet (fast pkt.) Spændende arbejde er i gang med landsdækkende kandidatudvalg samt kandidater. Politisk tænkeboks kom fra start og det bliver spændende at se hvordan det udvikler sig. LOS møder er meget gavnlige for sammenhængskraften. Hyggelig søndagsbrunch, vi glæder os til den næste.
Nyt fra ÅUØ (fast pkt.) Udgår
Opfølgning på handlingspunkter fra sidste møder Vi tilbyder kolonihaven via nyhedsbrevet - Lissi sender en lille tekst til Martin så det kommer med i næste nyhedsbrev. Vi inviterer til arbejdsdag(e) hvor alle kan komme og mødes og deltage i vores aktiviteter for at sikre at vi er synlige både på aktuelle emner og det vi mener der skal sættes fokus på. Martin vil via nyhedsbrevene skabe et overblik over det der er i gang. Lissi finder et sted og dato i marts evt i samarbejde med kulturgruppen. Vi her i Aarhus vil sørge for at kortlægge vores frivillige grupper og kompetencer, det er godt på vej. Katrine flytter til Kbh og kan ikke længere varetage sin bestyrelsespost i Fredningsnævnet, Lissi går videre og finder ud af hvilke muligheder der er. Lige nu ser det ud til at Katrine kan blive siddende, hvilket hun gerne vil. Nyhedsbrev - vi arbejder på at udsende via Storkredsen og sørger for at invitere resten af storkredsens lokalkredse til at byde ind med indhold. Rasmus rækker ud til disse.
Kalender og årshjul Rasmus har kigget på det. Forslag er at bruge google kalender, Rasmus brygger videre på det.
Økonomi - status (fast pkt.) Vi har hentet tilskud på 20.000 så der er penge i kassen igen.
aarhus@alternativet.dk Ikke noget der ikke er håndteret.
Årsmøde status Særskilt udsendelse senest 11. marts
Evt (fast pkt.)