Referat bestyrelsesmøde d. 05.12.2022 kl. 19.00-20.30

Punkter på dagsordenen Beslutning/overvejelser - hvad, hvornår og hvem?
Valg af referent (fast pkt.) Rasmus
Godkendelse af referat fra sidste møde (fast pkt) Godkendt
Godkendelse af dagsorden Godkendt
Deltagere og fraværende (fast pkt.) Karsten, Lissi, Martin, Rasmus
Bordet rundt (fast pkt.) Alle har det godt efter en travl valgkamp
Nyt fra resten af Alternativet (fast pkt.) Vi håber at vores organisering bliver tydelig. Vi her i Aarhus vil sørge for at kortlægge vores frivillige grupper og kompetencer.
Nyt fra ÅUØ (fast pkt.) udgår
Fokus på aktive i Aarhus Vi inviterer til arbejdsdag(e) hvor alle kan komme og mødes og deltage i vores aktiviteter for at sikre at vi er synlige både på aktuelle emner og det vi mener der skal sættes fokus på. Martin vil via nyhedsbrevene skabe et overblik over det der er i gang. Lissi finder et sted og dato i januar.
Status, FV22/23 (fast pkt.) Det gik jo fantastisk
Økonomi - status (fast pkt.) Økonomien ser fin ud - vi kører 2 faktor for alle betalinger for at sikre os mod scam. Vi kigger ydermere på at sætte 2 godkendere på i banken.
aarhus@alternativet.dk Den er overvåget og håndteret.
Kalender og årshjul Den tager vi på næste møde
Nye medlemmer kommandovej Det tænker vi at tage med nyhedsbreve med fokus på aktive i Aarhus. Første når nye medlemmer skriver til os er Lissi.
Lokaler Vi fokuserer på de gratis steder i byen og i netværket og søger at gøre det til vores ved at søge i god tid.
Katrine bestyrelse Katrine flytter til Kbh og kan ikke længere varetage sin bestyrelsespost i Fredningsnævnet, Lissi går videre og finder ud af hvilke muligheder der er.
Evt (fast pkt.) Nyhedsbrev - vi arbejder på at udsende via Storkredsen og sørger for at invitere resten af storkredsens lokalkredse til at byde ind med indhold. Rasmus rækker ud til disse.