Referat bestyrelsesmøde d. 04.12.2023 kl. 19.00-21.00

Punkter på dagsordenen Beslutning/overvejelser - hvad, hvornår og hvem?
Valg af mødeleder og referent (fast pkt.) Mødeleder: Verner Referent: Rasmus
Godkendelse af dagsorden Godkendt
Deltagere og fraværende (fast pkt.) Til stede: Karsten, Rasmus. Lissi, Verner. Fraværende: Martin
Bordet rundt (fast pkt.) Refereres ikke
Nyt fra resten af Alternativet (fast pkt.) Det gryer flere steder i Alternativet i forhold til en koordineret indsats frem mod kommunalvalget.
Nyt fra ÅUØ (fast pkt.) Verner har snakket med de unge og der var rigtig god energi. Næste skridt er et fælles møde hvor vi får snakket om hvordan vi kan samarbejde godt fremad sammen.
Opfølgning på handlingspunkter fra sidste møder: Bjørn eftersøger noget grafisk kandidat materiale - vi ved mere på torsdag.
Aktuelt fra årshjulet Årshjul opdateret.
Økonomi - status (fast pkt.) Jakker og t-shirts er bestilt. Vi nærmer os at have anvendt de midler vi skal i år. Karsten har snakket med sekretariatet om vores vores økonomi, da vi mister partistøtte og dermed står til at kassen er næsten tom her op til kommunalvalg. Det bliver bragt op i HB.
aarhus@alternativet.dk Der er henvendelse om at der er 2 versioner af håndbogen ude, det skal vi have styr på. Derudover bør vi også kigge på hjemmesiden, der trænger til en opdatering.
NAV12 Der er aktivitet.
Kulturgruppen Den ligger lidt stille for tiden, men skal nok komme i gang igen.
Byrådsgruppen samt baggrundsgruppe Thure (ex Ø) Bjørn og Thure er godt i gang med arbejdet. Der er møde torsdag. Hvis det på nogen måde kunne lade sig gøre at finde et lokale, ville det gøre en kæmpe forskel. Verner prøver Tækker.
Kandidatudvalget Vi havde et godt opstillingsmøde, hvor Bjørn blev valgt. Vi har flere Verner, Carsten, Anders, Nilas, så der kommer snart mail ud om næste opstillingsmøde.
Eventgruppen Aktivitetsgruppen Madklubben Eventgruppen: Der er ikke noget nyt, men filmaften kommer naturligvis stadigvæk. Aktivitetsgruppen: Der er snart juletur til Friland. Madklubben: Første spisning er i kalenderen.
Donutgruppen Intet nyt.
Hvad siger vedtægterne om bestyrelsens ansvar og arbejde? Tager vi på et separat møde.
Indhold til nyhedsbrevet: Der er sendt indhold til Martin, så det kommer snart.
Emner der bør tages op på medlemsmødet: Medlemsmøde med de unge og alle os andre bliver sat i kalenderen snart. Tages op efter jul
Evt og næste møde (fast pkt.) Fredningsnævnet Næste møde den mandag den 18. dec kl 19 til Gløgg hos Verner Frederiksgade 72, 3 tv. ring på dørklokken
Godkendelse af referat Godkendt