Referat bestyrelsesmøde d. 04.05.2022 kl. 20.00-22.00

Referat bestyrelsesmøde d. 04.05.2022 kl. 20.00-22.00

Punkter på dagsordenen Beslutning/overvejelser - hvad, hvornår og hvem?
Valg af referent (fast pkt.) Rasmus
Godkendelse af referat fra sidste møde (fast pkt) Godkendt
Godkendelse af dagsorden Godkendt
Deltagere og fraværende (fast pkt.) Lissi, Martin, Rasmus, Karsten
Velkomst (fast pkt.) Alle har det godt
Status fra forpersonen (fast pkt.) Kort status givet uddybning følger i følgende punkter.
Nyt fra ÅUØ (fast pkt.) Intet at berette - Lisse tager fat i dem og hører om de vil genoptage deltagelsen i vores bestyrelsesmøder
Status, KV21 (fast pkt.) udgår
Økonomi - status (fast pkt.) Der er langt om længe adgang til konto og e-boks. Har endnu ikke fået administratorrettigheder, men det får vi lige om snart når nøglekort kommer.
Mathias - vil løses fra suppleantposten ved 4. maj kollegiet - samarbejde med Enhedslisten. Lissi snakker med Mathias om hvad der er i det, jobbeskrivelse og hvornår han ønsker at udtræde, samt i hvilket omfang Enhedslisten skal involveres. Derefter starter iværksætter vi.
Alternativet som bevægelse - hvordan starter vi et mere aktivt Alternativ i aarhus med fokus på bevægelsesdelen. Forslag at vi laver et årshjul for alle de kendte aktiviteter så vi kan være til stede. Vi vil gerne have aktive medlemmer til at deltage og definere hvad, hvilke og hvordan vi gør det, både i plan og praksis. VI udsender ønske i nyhedsmail - Martin er tovholder på nyhedsbrevet.
Folketingsvalget - Torsten har ringet - orientering. Torsten vil gerne knytte tættere bånd og hjælpe med at gøre klar til Folketingsvalget. Synlige og kontakt til medlemmer. Lissi snakker med Torsten og hører lidt mere konkret hvordan vi kan skrue det godt sammen. Hvordan gør vi det med god forbindelse til storkredsen.
Kommunikationsstrategi. Generelt og ifm Folketingsvalget. Det bliver vigtigt - helt centralt at vi er skarpe og velovervejede. Opstart i god tid.
Udvidelse af Aarhus havn - hvordan gør vi os synlige og sammen med hvilke partier eller andre organisationer - spørgsmål fra Bodil. Både Bodil og Torsten er helt enige om at det skal være et fokuspunkt. Lissi melder tilbage til Bodil.
Sommerhøjskole. Lissi planlægger at deltage
Årsmøde 7. og 8. maj. Lissi og Karsten fra bestyrelsen deltager.
Mødeaktivitet i bestyrelsen - skal ses ifm Torstens opringning og altså det kommende folketingsvalg. Der bliver uden tvivl mere mødeaktivitet ifbm folketingsvalget.
Interview runde opfølgning fra sidste møde Tager vi til arbejdsdagen
Evt (fast punkt)
Arbejdsdag for bestyrelsen. Arbejdsdag onsdag den 18. maj kl. 16-20 for bestyrelsen.
Alternativ TorsdagsFILM: Kiss the Ground! Film+Popcorn+Snak https://www.facebook.com/events/688251939050787 TorsdagsFILM udsendes i nyhedsmail inden den 19. maj
Lægge referater op Referater skal op på Dialog - Rasmus snakker med Tenna og bliver oplært.