Referat bestyrelsesmøde d. 01.03.2023 kl. 20.30-22.00

Punkter på dagsordenen Beslutning/overvejelser - hvad, hvornår og hvem?
Valg af referent (fast pkt.) Rasmus blev valgt
Godkendelse af referat fra sidste møde (fast pkt) Godkendt
Godkendelse af dagsorden Godkendt
Deltagere og fraværende (fast pkt.) Karsten, Martin, Lissi, Rasmus
Bordet rundt (fast pkt.) Alle har det godt
Nyt fra resten af Alternativet (fast pkt.) Der er gode tiltag på vej med Interessenetværk.
Nyt fra ÅUØ (fast pkt.) Udgår
Opfølgning på handlingspunkter fra sidste møder Årsmøde vi er stort set på plads med det hele.
Årshjul Model hvor vi bruger kalenderen til de tilbagevendende begivenheder med mail reminder til os selv på Århus mailen. Eksempel oprette for Årsmødet yderligere der kan tilføjes: Regnskab i starten af året, klar til årsmødet. Månedligt medlemsmøde (falder oftest sammen med formøde til Tænkeboks). Fredagsbarer.
Økonomi - status (fast pkt.) Der har ikke været bevægelser siden sidste møde. Vi skal have styr på allokering af midler for 2023 - Lissi tager fat i Carsten og Sune og til Årsmødet annoncerer vi at der er mulighed for at søge midler hvis man har et godt projekt.
aarhus@alternativet.dk Der er styr på alle mails.
Evt (fast pkt.) Vi skal have gang i en gruppe der følger med i byrådets aktiviteter så vi er godt klædt på til næste kommunalvalg. Vi tager den grundigere op til næste bestyrelsesmøde. Sager der samler har en mulighed nogle mandage der kunne være relevant.