Referat - Bestyrelsesmøde 6/9-2018

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 6/9-2018

 1. Krav til dokumentation for udgifter.
  Ved udlæg, skal der afleveres bonner, og bilag til kassereren.

 2. Evaluering af sommerfest - og mangel på samme.
  Vi er enormt kede af, at der ikke var opbakning til arrangementet, som med vilje var sat meget uforpligtende op. Men spørgsmålet er, om der er grundlag for denne type arrangementer.
  Vi vil fremover holde lidt færre arrangementer, og til gengæld invitere lidt bredere, så vi gør mere ud af samarbejdet med nabokommunerne.

 3. Næste bestyrelsesmøde (planlagt til oktober).
  mandag d. 29/10-2018 kl. 19.00 hos Torsten

 4. Spørgsmål fra medlemmer
  Der er kommet et enkelt spørgsmål, som er videresendt til landsekretariatet.

  4.a herunder, skal dette punkt fortsat være på dagsordenen?
  Spørgsmålet lægger op til, at vi er imødekommende i forhold til medlemmerne, og selv om der ikke rigtig kommer spørgsmål, så er der en signalværdi, som vi vælger at holde fast i.

 5. Konsultativ budgetproces - svarfrist er d. 7.sep.
  Vi har haft ret så livlige diskussioner omkring relevansen af spørgsmålene, da vi ikke har forudsætning for at besvare…

 6. Evt.
  a. Forventningsafstemning i forhold til bestyrelsens opgaver.
  årshjulet tages op til næste bestyrelsesmøde.

  b. Bestyrelsens umiddelbare holdning til en mulig strukturel ændring i organisationen.
  Vi har internt drøftet hvordan vi har det med strukturen i Alternativet, og om man kunne gøre det på en anden måde.

  c. Borgerforslag
  Det er enormt interessant at der er åbnet en dør for forslag udefra. Når vi har noget konkret, vil vi helt bestemt benytte det.

Og, tak for i aften :slight_smile: