Referat bestyrelsesmøde 5. oktober

Referat af bestyrelsesmøde Storkreds KBH onsdag d. 5. oktober kl. 17 – 19

Til stede: Bodil, Uffe, Jan, Poul, Clara, Jose, Lise (ref.)

 1. Godkendelse af referat fra 28. september
  godkendt

 2. Opfølgning på check in-møde. Fællespulje

 3. Økonomi og budget
  Hvor meget kan vi støtte med til valgfesten?
  Hvilke andre indkøb skal vi foretage? Er der bestilt folder, poser, mærkater osv? Roll-ups.
  Tilbagemelding om støtte til FB til kandidater.

Vi giver kandidaterne hele deres beløb fra fundraising retur via indlevering af regninger.

Budget:
Jan sender et budget. Der skal bruges klare tal til næste gang.

Valgfest:
Lise og Adam går tilbage til LS og foreslår at vi laver en fordeling om det praktiske og økonomiske og nedsætter en arrangørgruppe. Vi bruger sidste års valgfestbudget og laver et nyt ud fra det. Sidste valgfest kostede ca. 32.000 Vi kan støtte med 15.000, hvis LS også gør.

Københavnersaloner – lokaler:
Vi vil støtte med 10.000 kr.

FB-annoncer til kandidater:
Vi støtter med 11.000 kr.

Fællesflyer:
Jan bestiller 3000 stk.

Roll-ups:
2 stk.
Vi spørger LS, om de har et print.

 1. Anmeldelse af kandidater til Ankestyrelsen
  Uffe, Adam og Lise gør det sammen.
  Har vi fået tilbagemelding om præcis procedure fra LS?

Vi hører hvad Jan Kristoffersen foreslår når vi afholder kandidatmøde, for han er ved at lave en vejledning til alle storkredse.

 1. Lokalet
  Opfølgning på mangler –se liste nederst!

Punktet udgår

 1. Planlægning af dag 0
  Hvad gør vi i Liflandsgade?

Punktet udgår. Det er dag 0

 1. Plakater
  Plan over ansvarlige i bydelene. (Adam)

Adam og Jose har fordelt plakaterne.
Adam fremlægger planen, men vi mangler at koordinere med kandidaterne på kandidatmødet.

Vi vil holde en nedtagningsfest lørdag d. 5. nov. med øl og pizza.

 1. Planlægning af kandidatmøde torsdag d. 6. oktober – Forslag:

Anmeldelser til Ankestyrelsen:
• Udfylde skemaer til anmeldelsen til Ankestyrelsen (Uffe finder det frem)
• Hvad siger Jan til det?

Events:
• Morgen på broen. Hensigtsmæssigt at alle kandidater tager to vagter. Vagtskema
• Fredag på broen kl. 15 - 17. Kandidaterne vælger en fredag
• Kulturnat fx med kulturpersonligheder eller banko – Grønne gang ønsker at kandidater melder sig inde hos dem. Hvis én i timen kunne holde en lille tale…
• 3-ugersplan/ kalender. De store ting.

     Merchandise/ synlighed:

• Præsentere ideer

     Plakater:

• Vi udleverer regler for plakatopsætning. Koordinatoren har ansvar for at forklare deres opsættere reglerne. (v. Uffe)

 1. Evt:
  Udlån af lokale:
  Jan undersøger hvornår. Det skal være efter d. 15. nov.

Orientering fra Anejette:
Der er kun kommet fire debatter. Vi skal tjekke op på om kandidaterne for nogle debatter.