Referat bestyrelsesmøde 18. aug

Referat af bestyrelsesmøde StorkredsKBH torsdag d. 18. august kl. 20-21 online
Til stede: Clara, Josefine, Jan, Uffe, Bodil og Lise
Referat: Lise
Ordstyrer: Josefine
Ny mødedato – frekvens i valgperioden?
24. August kl. 20. Overvej til næste gang hvad vores mødefrekvens skal være i valgkamps-perioden.

Skriv til kandidaterne, når der kommer besked om LOS-mødet (Lise)

Godkendelse af referat
godkendt

Valgkaravane
Der skal skrives ud. Til andre storkredsforeninger. (Lise)

Opstilling
Kandidaterne ønsker ikke, der skal stemmes på opstillingsmødet, men gerne en lodtrækning. Listerne bliver de samme i hele storkredsen.

Kampagnemedarbejders opgaver
Foreløbigt:
o Fra valget bliver udskrevet og en uge efter.
o Tage plakater ned.
o Man står til rådighed – a la ambulancetjeneste.

Vi skal tænke over opgaver og træffer beslutter på onsdag.

Bestilling af kampagnemateriale
Papirsposer med logo. Jan spørger sin trykker. Vi beslutter antal på onsdag.
Drinksbilletter til valgfesten. Hvem kan designe det? Josefines spørger i ÅU.

Økonomi:
o Budget valgkampagne
Vi flytter i første omgang 10.000 fra kampagnemedarbejder til valgfest og arrangementer.
o Overførsel af RH- midler til andre Storkredse. Der kommer en regning på 30 EU-plakater

Bestilling af plakater
Vi tager stilling til Plakatmafiaen efter testen d. 2/9. Vi bestiller 500 plakater. (Lise)

Lokale-nyt + afgørelse
Vi laver en kontrakt, som vi ser på til mødet onsdag. Vi laver en aftåelsesret, hvis ikke det er OK at vi siger op efter fire måneder, der gør det muligt at Jans personligt kan overtage lokalet til egen forening. Vi forhøjer budgettet, den smule det bliver dyrere.

Evt.
Der er sidste frist for indsendelse af opstillingsgrundlag på søndag d. 21. august. (Jose)