Referat bestyrelse Thy Mors 27 april 2020

Referat fra åbent online bestyrelsesmøde

mandag den 27. april 2020 fra kl. 19.00 til kl. 20.00 .

Deltagere med skærm: Jens-Ole, Anni, Christian og Joachim.

Deltager med telefon: Gustav.

Referat:

 1. Aktuel kommunalpolitik – herunder kommunalbestyrelsens dagsorden for tirsdag den 28. april.

Kommunalpolitik blev drøftet – herunder genåbning af skolerne og andet med forbindelse til corona- krisen. Anlægsloftet er delvist suspenderet .

 1. Årsmøde .
  Årsmødet og det første opstillingsmøde skal holdes primo juni 2020. Dato skal fastsættes (fx onsdag den 10. juni). Mødet kan holdes online. Vi skal huske at finde spidskandidater og aspiranter til de 2 kommunalbestyrelser samt aspiranter til regionsrådet.

Årsmøde og opstillingsmøde holdes online onsdag den 10. juni kl. 19.00.

Hvis det delvise udgangsforbud bliver ophævet, så kan mødet den 10. juni blive et kombineret fysisk og digitalt møde.

Der bliver et nyt opstillingsmøde i november 2020.

Møderne den 10. juni indkaldes i morgen (tirsdag den 28. april).

Christian indkalder efter den sædvanlige medlemsliste.

Gustav lægger begivenheden ud på AlleOs.

Anni lægger begivenheden ud på Facebook .

 1. Aktuelt Punkt .
  Ordet frit om emner, der ikke hører under de følgende punkter.

Intet .

 1. Nyt fra storkreds og landssekretariat
  Telefonmøder for alle medlemmer i storkredsen hver tirsdag aften (også i morgen fra kl. 19.00 til kl. 20.30)

Vi er meget utilfredse med, at vi stort set ikke hører noget fra hovedbestyrelsen. Vi har intet hørt fra HB siden begyndelsen af marts .

 1. Regnskab
  Er der nyt om stemmepenge for 2020 fra Thisted Kommune samt om kontingentpenge for Mors ??

Thisted Kommune vil udbetale stemmepengene samlet til alle partier. Vi afventer.

Landssekretariatet har sendt os vore kontingentpenge for januar kvartal. For allerførste gang har vi også fået en kontingentandel for Mors.

Mobil pay er dyrt og unødvendigt. Vi opsiger Mobil Pay .

 1. Status for fremtidsmøderne med de andre partier i Thy og på Mors…
  Planlægnings- og evalueringsmøderne er udsatte p.gr.a. corona. Venstre på Mors ønsker ikke fremtidsmøder i år, hvor der er kommunalvalg (dvs. i 2021).

Vi afventer indkaldelse til evaluering af det fremtidsmøde, der blev holdt i Teutonersalen i begyndelsen af 2020 .

 1. Evt .

Intet til referat .

. -