Referat årsmødet 30-01-2019

Referatet blev udsendt til lokalforeningens medlemmer d. 10-03-2019

Referat af årsmøde for Alternativet Lokalforening Roskilde
Onsdag den 30. januar 2019 i Byens Hus

 1. Kort velkomst, Ved Tirsa

 2. Det formelle:
  a. Valg af dirigent: Torben foreslås, vælges med Applaus
  b. Referent: Bente Schack Forslås (Bente er ikke medlem) vælges med Applaus
  c. Stemmetællere Merete og Amalie vælges med Applaus
  Torben beretter, at årsmødet er lovligt indkaldt.
  Årsmødet er indkaldt med 6 ugers varsel den 19. december 2018 sendes 1.
  Frist for forslag og kandidatur til bestyrelse er angivet til 2. januar 2019.
  Endelig dagsorden udsendt med 2 ugers varsel d. 16.

 3. Bestyrelsens beretning for 2018
  Tirsa fremlægger beretningen (vedlagt som bilag)
  Beretningen bliver drøftet med hovedvægt på følgende temaer:
  • kommunikationsveje, Facebook, mail, personlige opringninger…
  • Det lave aktivitetsniveau og fremmøde, det er ikke udelukkende et lokalt fænomen, men ses både i andre af alternativets lokalforeninger og i andre partier. Det bliver nævnt at nogle af de tidligere årsmøder godt kan have skræmt nogle, men det aftales at der ikke bores mere i det, hvis medlemmer er interesserede, må de spørge dem der var involverede, nu vil vi kigge fremad. Der er stukket nogle følere ud for at øge samarbejdet med Lejre.
  • Bestyrelses opgaver, der er opbakning til at det kommer an på hvem der stiller op minimum er at afholde Årsmøde aflægge regnskab, men der er enighed om at bestyrelsen også har en funktion som bindeled, og at der ikke er stemning for at nedlægge lokalforeningen

 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  Godkendt

 5. Behandling af forslag fra medlemmerne:
  Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne, punktet udgår

 6. Afstemning om forslag til vedtægtsændringer
  §7 stk. 4: 7 for – 1 blank
  §8 stk. 5: 8 for
  §8 stk. 6: (ændring fra 4 til 3 uger) 7 for – 1 blank
  §8 stk. 6a: 8 for
  §10 stk.1: 8 for
  §10 stk. 4: 8 for
  §12 stk. 5: Nuværende stk. 5 foreslås slettet og erstattet af
  Stk. 5 og 6: 7 for – 1 blank
  §16 stk. 5: 8 for
  §16 stk. 7: 8 for
  De reviderede vedtægter vedlægges som bilag.

 7. Valg til bestyrelsen
  Med vedtagelsen af vedtægtsændringerne er det blevet muligt at stille op på Årsmødet, hvis der mangler kandidater.
  a. Anmeldelse af kandidatur til bestyrelsen
  Amalie, Christian, Thorvald, Lene Tirsa, Torben, Susie – stiller op
  b. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Alle bliver valgt.

 8. Valg af revisor(er)
  Merete bliver valgt med applaus

 9. Præsentation af bestyrelsen

 10. E.v.t.
  Bente Schack