Referat Årsmøde 23. februar 2017

Referat af årsmøde i Alternativet Vanløse-Brønshøj
d. 23. februar i Energicenter Voldparken, køkkenet 2. Sal.

Cirka 15 deltagere var mødt op, og inden den formelle del af mødet blev der serveret suppe.
Michael Hoff, medlem Brønshøj-Husums Lokaludvalg, fortalte om aktiviter i bydelen og lokaludvalgets arbejde med lokale ildsjæle og aktivister. Senere fortalte Per Zimmerman og Johnny Westh fra politikudviklingsgruppen af Ny politisk kultur til Alternativets kommunalpolitiske program om arbejdet med borgerinddragelse, ny politisk kultur og POLA’er. Den 26/3 skal der være POLA om Ny politisk kultur og den 3/5 POLA om Bydelsmærkesager. Under årsmødet fik vi også besøg af folketingsmedlem Carolina Magdalene Maier, der fortalte om lanceringen af det nye skoleudspil og drøftede perspektiver af indhold og lancering med mødedeltagerne.

Referfat af selve årsmødet:

  • Velkommen v. forperson Stine Skot. Niko Grünfeld blev indstillet og valgt som dirigent.

  • Beretning fra bestyrelsen v. Stine Skot:

  • Vi har holdt 2 åbne bestyrelsesmøder om hhv. KV17 og mærkesager og et møde med opfordring om at deltage i planlægningen af nye aktiviteter. Desuden 4 bestyrelsesmøder.

  • Vi har nedsat 2 arbejdsgrupper, hvv. En gadegruppe, der vil ud og diskutere og informere om Alternativets politik på gaden og en mangfoldighedsgruppe, der vil arbejde for at dyrke fællesskaber på tværs af befolkningsgrupper i Vanløse og Brønshøj.

  • Vi forsøgte at lave en visning af filmen ”I morgen”, men det lykkedes ikke med lokaler.

  • Vores kasserer har forsøgt at oprette en bankkonto men er stødt på vanskeligheder og er endnu ikke lykkedes med oprettelsen.

  • Vi har arbejdet på at få udsendelsen af lokale nyhedsbreve op at køre – det virker nu!

  • Finn er i gang med at arbejde på en lokal hjemmeside under Alternativets hovedside.

  • Vi har undersøgt de lokale muligheder for brug af lokaler i de to bydele.

Beretningen blev godkendt.

Niko: Anerkender bestyrelsens indsats og fortæller, at flere foreninger har haft svært ved at få oprettet konto hos Merkur Bank. Drøftelse af mulighed for at oprette konto I et medlems navn, men det er bedst, hvis det bliver I foreningens. Vi har fået mail fra sekretariatet om, at vi skal have konto for at få penge udbetalt. Det bliver en opgave for den nye bestyreleses kasser.

Årsregnskab
Der er ingen poster i det vedhæftede regnskab. Der er fra sekretariatets side betalt for udlæg for to møder. Status for regnskab / økonomi blev godkendt.

Valg til bestyrelsen:

Følgende medlemmer blev valgt til den ny bestyrelse:
Vibeke Thygesen (genopstiler)
Finn Matthiesen (genopstiler)
Malene Michelsen (genopstiler)
Ishan Adhakari (nyvalgt)
Aksel Stokholm (nyvalgt)
Adam Rosschou (nyvalgt)

Fra den gamle bestyrelse udtræder:
Stine Skot
Ane Vind
Jens Jacob Bierring
Tak for indsatsen til jer! 

Den nye bestyrelse holder første møde torsdag d. 16. Marts 2017.

Referent – Malene Michelsen