Referat årsmøde 2019

Referat af årsmøde 2019

Søndag d. 29. september kl 14-16, Færgevej 13, Svendborg.

Formanden starter med at byde velkommen.

Ordstyrer Erik Stent Pedersen. Mødet er indkaldt rettidigt.

Dagsorden

1. Valg af stemmetællere og referent

  1. Referent: Karl Magnus Bidstrup.
  1. Stemmetæller: Morten Møller.

2. Bestyrelsens beretning for lokalforeningen

  1. Formand Erik Stent Pedersen fremlægger årsberetningen. (Bilag A)
  1. Beretningen tages til efterretning.

3. Fremlæggelse af regnskab 2018 til godkendelse (bilag 1)

 • Johannes Irminger fremlægger regnskab.

 • Budget fremlægges til orientering.

4. Behandling af (fremsendte) forslag fra medlemmerne

 • Bestyrelsen foreslår: Vedtægtsændring vedr § 10,1 om valg af bestyrelse (bilag 2)

  • Forslaget vedtages enstemmigt.
 • Bestyrelsen foreslår: Vedtægtsændring § 10,10 om forretningsorden (bilag 2)

  • Forslag vedtages enstemmigt.

5. Valg til bestyrelsen og suppleanter

Bente Kjær, Erik Stent Pedersen, Søren Carlos Rasmussen og Morten Møller stiller op. Supplerende opstilling kan godkendes af mødedeltagerne.

 • Godkendes.
 • Præsentation af kandidater.
 • Opstiller: Morten Møller, Bente Kjær, Søren Carlos Rasmussen, Erik Stent Pedersen.
 • Bestyrelsen vælges enstemmigt.
 • Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.

6. Valg af revisor:

 • Johannes Irminger vælges som revisor.

7. Eventuelt:

 • Karl Magnus Bidstrup orienterer om det politiske arbejde.

 • Oprettelse af lokalpolitisk forum. (bilag 3)

 • Lokal/regionalpolitisk aktivitet i øvrigt.

 • Erik Stent Pedersen orienterer om en mulig workshoprække.

Mødet afsluttes 15:50
Bilag A
beretning 1819.pdf (24.2 KB)
Bilag 1
REGNSKAB ALTERNATIVET SVENDBORG KALENDERÅRET 2018.pdf (377.1 KB)
Bilag 2
bilag 2.pdf (46.7 KB)
Bilag 3
Procedure for udarbejdelse af Alternativet Svendborgs lokalpolitik.pdf (81.0 KB)

Referent: Karl Magnus Bidstrup.