Referat af TG-møde 18-02-22

Tillidsgruppe møde 22.2.18
Fremmødte: Jan, Thorbjørn, Linnea, Jonas, Maria, Peer
Afbud: Janne, Jacob

Valg af ordfører - fælles - og referent - Peer
Sidens sidst, kort orienterende runde:

Jonas:
Vi har 6.456.- på kontoen, i gang med budgetlægning. Afventer lokalesituationen.
Maria og Jonas har kigget på vedtægterne. Konstitueringstidspunkt? Normalt samme aften. Skal det med i vedtægterne?
Linnea:
Intromøde 21.3. 4 nye unge måske kommende alternativister. Banner til racismefri by,
Jan:
Demo 17.3. Racismefri by. Abdi vil gerne holde en tale. Poser med frø uddeles. Vi skal have lavet opslag, det gør Maria og Jan. Start 13.00 på Gråbrødre Plads, 14.00 Ungdomshuset taler og kaffe. Folkekøkken kl. 18
Lokaler? Jan har undersøgt forskellige bl.a. kontorlokale i Kongensgade
Vi skal stramme op mht. oprydning og rengøring efter møder
Kredsen har klaget, vi strammer op og rydder op.
Møde med Enhedslisten og SF er i støbeskeen.
Maria:
Ny ”Mød Alternativet” i starten af april.
Bestyrelsesarbejde i Rosengaard plejehjem, private plejehjem problematik.

Thorbjørn:
”Mød Alternativet” sidste gang gik rigtig godt. Der var 4 nysgerrige, heraf to der gerne ville være aktive.

Årsmøde 18 den 22.3.
Afstemningsregler §15
Udpege medlem til kredsens FT kandidatudvalg!
Reminder ud på søndag – Peer
Valg – alle genopstiller!
Jan og Jacob stiller an før mødet.

Abdi i debatten på P1 i dag

Møde for FT kandidater 7.3.
Pakke?
Peer laver dagsorden, Maria opdaterer begivenheden på Facebook.
19-22
Med mad fra Ungdomshuset, det sørger Maria for.
Opstilling af borde og stole, Jan, Peer, Maria

Opstillingsmøde 15.3.

Kaffemøder
Fynskredsen på søndag
Med PRJ og Abdi i morgen, private plejehjem problematik, Lysningen, ledelse?

Støttegruppe
strategimøde 2.3.
DO-møde mandag 19-21

Næste møde
Den 16.3. fra 16.30 til 18.30

Evt.
Vi undrer os over at Fynskredsens bestyrelsesmøder ikke afholdes som åbne møder.
For at vise gennemsigtighed, åbenhed og tillid.
Alle Odenses møder afholdes som åbne møder, de gange vi har haft gæster til bestyrelsesmøder har det været en berigelse for vores arbejde.