Referat af supplerende opstillingsmøde d.21/9

**Referat af digitalt supplerende opstillingsmøde d. 21/9 22 kl. 19 til 21
**
13 medlemmer af Nordsjællands Storkreds deltog digitalt.

Christa If jensen, kredsbestyrelsen og Rudersdal lokalforening, bød velkommen og konstaterede, at mødet var indkaldt og opstillingsgrundlag sendt til medlemmer efter vedtægterne.

Derefter blev mødet afholdt.

 1. Valg af ordstyrer: Bestyrelsen foreslår Ingrid Welling Olsen. IWO blev valgt.

 2. 1 minuts præsentation fra de fire aspiranter.

De tre aspiranter, Mette Jeppesen, Hørsholm/Fredensborg, Mariane Lunden, Halsnæs og Allon Hein Sørensen, Furesø præsenterede deres motivation for at stille op. Helene Brydensholt præsenterede den fjerde, Mette Skamris, Helsingør. Mette var desværre forhindret i selv at motivere.
Præsentationerne blev mødt med applaus

 1. Spørgsmål til de fire aspiranter.
  Allon Hein Sørensen blev bedt om at uddybe sin præsentation med hvilke mærkesager, han ville stille op på.
  Alle fire blev spurgt om, hvad de synes er sjovt i en valgkamp, og hvor megen tid de kan sætte af.
  Alle fire svarede. Alle fire har fuldtids arbejde, men vil bruge så meget ferie og flex som muligt i forbindelse med valgkampen

 2. Tillidsafstemning.
  Hver aspirant skal opnå 50% af de deltagende medlemmers stemmer. Bestyrelsen foreslår, at Allon forestår den digitale valghandling.

Afstemningen blev afholdt via AlleOs. Og alle 4 modtog 100% tilslutning.

 1. Kandidaterne har foreslået en sideordnet opstilling med Helene som spidskandidat.
  Listen præsenteres under forudsætning af, at alle 4 nye kandidater har opnået medlemmernes tillid.

Listen ser sådan ud:

 1. Helene Liliendahl Brydensholt.
 2. Allon Hein Sørensen
 3. Nanna Høyrup Andersen
 4. Maud Margrethe Petersen
 5. Mette Skamris
 6. Mariane Lunden
 7. Sidsel Dyekjær
 8. Mette Jeppesen
 9. Nicklas Hakmann
 10. Morten Hvidbjerg Greve.
  Allon Hein Sørensen sender listen til sekretariatet. Nanna o.a udarbejder pressemeddelelse til Frederiksborg Amtsavis.
1 Like