Referat af opstillingsmøde og ekstraordinært årsmøde d. 2. april 2019

Opstillingsmødet

 1. Valg af dirigent
  a. Valgt: Line Gessøe Hansen

 2. Valg af referent og stemmetællere
  a. Referent: Christian Hansen
  b. Stemmetællere: Peer Locher, Maria Rasmussen, Anne Dahler

 3. Valg af medlem og suppleant til hovedbestyrelsen.
  Det blev besluttet, at man godt må stille op som kandidat på selve mødet. Alle stemte for, ingen blank og ingen mod.
  Christian Hansen (Faaborg-Midtfyn) og Tobias Jørgensen (Odense) stiller op til HB.
  Erik Stent Pedersen stiller op som suppleant til hovedbestyrelsen.
  a. Som medlem af hovedbestyrelsen blev Christian Hansen valgt
  b. Som suppleant til hovedbestyrelsen blev Erik Stent Pedersen valgt

 4. Valg af to medlemmer samt en suppleant til Politisk Forum
  a. Valgte medlemmer til Politisk Forum er: Susanne Bækholm og Kaj Løvstrøm Nilsson
  b. Suppleant blev Frands Wisbech Frydendal

 5. Valg af medlem til dialogrådet
  a. Bent Kidmose blev valgt.

 6. Valg af kandidater til Regionsrådet
  a. Ingen kandidater har meldt kandidatur eller er blevet valgt.

 7. Eventuelt

Årsmødet

 1. valg af dirigent
  a. Line Gessø Hansen er valgt som dirigent på årsmødet

 2. Valg af referent og stemmetællere
  a. Referent: Christian Hansen
  b. Stemmetællere: Peer Locher, Maria Rasmussen, Anne Dahler

 3. Godkendelse af årsregnskab for 2018
  a. Under diskussion bliver det foreslået, at der holdes et budgetmøde, hvor et medlem fra hver kommuneforening bliver inviteret.
  b. Regnskab er vedtaget, alle stemte for.

 4. Valg af to medlemmer og tre suppleanter til storkredsbestyrelsen
  a. Jesper Wiig Tholstrup er blevet valgt enstemmigt.

 5. Eventuelt
  a. Intet under eventuelt