Referat af online bestyrelsesmøde onsdag 28. Juni 2023 kl 19

Referat af online bestyrelsesmøde onsdag 28. Juni 2023 kl 19
Deltagere: Johannes, Simon, Bjarne, Ole og Jacob

 1. Valg af ordstyrer
  Johannes

 2. Referent
  Simon

 3. Siden sidst

  1. ÅU Odense har stiftet lokalbestyrelse.
   De er ved at starte planlægning af, når Christina kommer til August.
  2. Nyt fra Nyborg
   Den lokale arbejdsgruppe har planlagt stiftende generalforsamling d. 17. September til Alternativet Nyborg.
  3. Demokratifestivalen i Ollerup
   Det var efter sigende et godt besøg i vores pavillon. Der manglede materialer, men det har vi bestilt.
 4. Økonomi
  Vi snakker om at ændre procedure, så Johannes kan godkende udlæg og kan henvende sig til andre i bestyrelsen for at få support, hvis han er i tvivl.

 5. ÅU Odense til ÅU Fyn?
  Vi tænker p.t på at udvide lokalkredsen til Fyn, men vi skal have undersøgt reglerne ved DUF.

 6. Udflugt
  Vi mødes i Tommerup 12. August kl.13, hvor vi tager skinnecykler i ca. 3½ time mod Glamsbjerg og tilbage til Tommerup. Å Fyn sørger for snacks og forfriskninger. Annonceres på Alleos og Facebook.

 7. ÅU-fest
  ÅU Odense mødes d. 17. juli og planlægger fest/sammenkomst til d. 12. August efter udflugten med Christina. Holde det på et sted som Studenterhuset, Storms pakhus eller Papas papbar (skæv ide: Lave Ticket to Ride spil i Fyn udgave).

 8. Klimafolkemøde 31/8-2/9
  Simon følger op med Allan i morgen, om sekretariatet har overtaget kommunikationen med klimafolkemødet.

 9. Nyhedsbrev
  Ole og Johannes skriver et nyhedsbrev sammen. I første omgang mailer vi sammen, derefter lægges det på Dialog (og sender dermed ud til medlemmer)

 10. Evt

 11. Johannes bliver måske til ÅUs Europa-Parlamentsvalgs kandidat, så skal vi eventuelt have 1 eller 2 nye kandidater fra Fyns storkreds.

 12. Rollespil: European Institutions edition - MODEL EU - EWEI

 13. Næste møde
  Fysisk den 22. Juli om formiddagen. Møde i garagen i Thuresensgade (oprydning).
  Online bestyrelsesmøde 7/8 kl 19.