Referat af møde med kandidater, storkredsbestyrelsen og lokalafdelinger

Referat af fællesmøde i Storkreds Midt- og Vest den 10, maj 2019 Toustrup Mark

Mødt var tillidsfolk fra bestyrelser fra lokalafdelinger, folketingskandidater og repræsentanter fra storkredsens bestyrelse.

 1. Skal der laves en udtalelse fra mødet her? Og hvem laver et udkast eventuelt i forbindelse med spisepausen og tidsrummet efter?
  _Ideen blev bifaldet, men der blev desværre ikke fremstillet en udtalelse .*_

 2. Økonomi status og muligheder
  Der er bevilget 28000 til 6 folketingskandidater og en kandidat til Europapparlamentsvalget. Kandidaten kan få udbetalt beløbet aconto. Der skal aflægges regnskab overfor kredsen. Eventuelt ikke brugte midler, skal tilbagebetales til kredsen. Desuden er der afsat 6000 kr til fællesarrangementer mv. Efter at have afsat nok penge til lokalafdelinger og storkredsens drift kom man til resultatet 9000. Sandra Bjerre fra Østjyllands Storkreds sagde at kredsen havde 16000 fra regionsvalg. Det vil sige at der er 25000. Det blev besluttet at kampagneudvalget under ansvar for Storkredsens bestyrelse må bruge disse penge til valgkampen. Brugen af midlerne skal ske med underskrevne bilag til kasseren* Der skal laves en indsamling blandt medlemmer. Lars Holstein klarer det videre arbejde med f.eks. mobilpay

 3. Kandidatanmeldelse og kandidatliste hvem gør hvad? De fem tilstedeværende kandidater lavede en kandidatanmeldelse. Der mangler fra Laura Hollænder. Jens Boll sørger for i kraft af sin stilling som den der er ansvarlig for partiet den videre udarbejdelse af kandidatlisten og formidling og kontakt til Ankestyrelsen. Der henvises endvidere til skrivelse udsendt fra partiet, vedrørende kandidatlise og kandidatanmeldelse

 4. Eventuelt orientering fra Hovedbestyrelsen Louisa Bisgaard gav en kort orientering fra HB. Hun er medlem af udvalg for forretningsorden og internationalt udvalg. Hun så frem til et længere møde i HB. Der blev udtrykt taknemlig for at Louisa har ville tage hvervet og man mente klart, at man havde fået en kompetent delegeret

 5. Valgfest/valgkomsammen den 5. juni 2019 hvor og hvordan? Det blev besluttet at der afholdes valgfest/valgkomsammen i Viborg den 5. juni. Kirsten Hinbo og Stine Isaksen er tovholder. Tatjana Stenvad inviterer Rene Gade, og kommer han, skal han fejres som afgående kandidat.

 6. Brainstorming i forbindelse med valget. Herunder hvordan er kommandovejene for henvendelser til afdelingerneMødet i Ringkøbing den 25. maj
  Nogle af ideerne i brainstormingen var event hvis Rasmus Palundan kommer til området. Brug af den gratis metode med læserbreve. Der fremkom opfordring til at slå møder op på vores sociale medier, så man eventuelt har mulighed for at komme. Desuden blev der slået et slag for facebook. Lars Holstein er kredsens kontakt til landssekretariatet og han får adgang til siden Alternativet Midt- og Vestjylland. Det blev besluttet, at der skal skrives medlemsbrev hvor medlemmerne opfordres til at bruge tid på partiet. Mangles der tryksager, kan de fås hos kandidaterne. Endvidere kom der en opfordring til at sørge for bibliotekerne får materialer. Møder formidles til den fælles mail som kampagneudvalget har

  • Plakater hvor og hvordan? Der er total overblik over plakater
  • Eventuelt andre gode ideer Da vi er en lille organisation og vores møder ikke skal drukne i organitatoriske emner afholdes som udgangspunkt næste opstillingsmøde i forbindelse med årsmødet. Kandidaterne arbejdede med et fora for elektronisk kommunikation

Referent John Søndergaard