Referat af medlemsmøde 28/8-2018

Kære alle,
hermed et lille referat fra det åbne medlemsmøde 28/8 på Hovedbiblioteket.

Indledningsvis talte vi om vore oplevelser siden vi sidst mødtes.
Demonstrationen Bevar Amager Fælled den 23/8 og MELA festivalen den 11/8
var 2 steder hvor Alternativet Tårnby var godt repræsenteret.

Kommende møder er det ekstraordinære landsmøde og EU opstillingsmøde den 8 september i Korsgade hallen på Nørrebro, og København storkreds ordinære årsmøde den 30 september i Prismen i Sundby. Vel mødt.

Det kommende valg fyldte også godt på mødet.

Shahzad Riaz, der jo er Folketingskandidat for København Storkreds og bestyrelsesmedlem i Tårnby lokalforening, fortalte om hans valgprogram der udover Alternativets øvrige politik er fokuseret på integration og iværksætteri. Jeg opfordrer til at man finder Shazhad på Facebook og læser mere om hans program der.

I Tårnby kommer vi til at tage vores tørn med ophængning af plakater og støtte til Storkredsens kandidater.
Der er ialt 11 kandidater hvoraf Uffe Elbæk og Carolina Magdalene Maier er valgt som spidskandidater.

De andre kandidater er ( i alfabetisk rækkefølge):
Asbjørn William Ammitzbøll Flügge
Henrik Marstal
Jan Kristoffersen
Jonathan Ries
Kåre Traberg Smidt
Mette Rose Nielsen
Nina Svane-Mikkelsen
Rolf Bjerre
Shahzad Riaz

Når statsministeren offentliggør valgdatoen, vil vi behøve hjælp til at hænge plakater op og støtte kandidaterne. Jeg vil bede jer om at skrive til os på taarnby@alternativet.dk, og fortælle at du vil hjælpe os.

Vi talte også om foreningens medlemstal.
Det er glædeligt at vi har fastholdt og ikke mindst øget medlemstallet med 25% siden kommunalvalget.
Tak til alle, og et stort velkommen til nye medlemmer.

Lokalforeningens budget frem til valget er aftalt således:
Donation til kandidater* kr 9x500,-
Renovering af lokalforeningens “Store Å” - kr 1000,-
Arrangement i forbindelse med plakatophængning - kr 2000,-
Banner - kr 2000,-
Facebook annoncering - kr 1000,-
Arrangementer med kandidater i Tårnby kr.- 3000,-
Tilskud til møder i storkredsen (parkering) kr 500,-
*dog ikke spidskandidater da de er støttet fra storkredsen.

Herefter talte vi mere løst om forlag til kommende aktiviteter som Grønt marked samme dag som Black Friday, hvor vi kunne lave et byttemarked sammen med bydelsforeningerne i Sundby. Placeringen kunne være ved Fields, men da trafikken som regel bryder helt sammen der på Black Friday, er det nok bedre at finde et andet sted. Hvis nogen ønsker at deltage, så skriv til os.

Hjælp! Vi mangler en redaktør til Alternativet i Tårnbys facebook side. Har du lidt styr på hvordan facebook virker, så vil vi bede dig kontakte os. Skal vores side være en ‘gruppe’ eller en side? og hvordan sikrer vi opfølgning på opslag.

og så slut på vores lille referat

Mange hilsener
Poul