Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 5. april 2017

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 5. april 2017

 • liveblogget på Facebook af Rasmus Foged
 • Til stede: Rasmus Foged, Jan Persson, Carsten Borup, Liza Kuyucu, Lone Donbæk, Tenna Schaldemose

 • Konstituering:
  ** Efter en præsentationsrunde blev Jan valgt som kasserer!
  ** Trine Aslaug Hansen blev valgt som næstforperson. Trine fortsætter også som tovholder for kommunikationsgruppen.
  ** Liza fortsætter som tovholder vedrørende lokalerne. Liza arrangerer snart et møde om driften af lokalerne fremover.

 • Poul Burian har givet tovholderposten for politisk arbejdsgruppge tilbage til bestyrelsen: Vi er i gang med at drøfte politikudvikling og politikvedtagelse…
  ** Rasmus Foged bliver indtil videre koordinator vedr. politikudvikling.
  ** Carsten Borup står for at arrangere Politikmøde, hvor vores lokalpolitik vedtages af medlemmerne. Der holdes Politikmøder 12. juni og 28. august - begge dage kl. 18-22.
  ** Deadline for at indsende forslag til Politikmødet 12. juni 2017 er den 29. maj (14 dage før mødet).

 • Kommende arrangementer:
  ** Vedrørende 1. maj har Tenna kontakten til LO. Josphine kommer som officiel taler og vi har lejet et telt. Liza er kontaktperson for vores arrangement. Vi skal stille med nogle frivillige til LO før, under eller efter.
  ** Der er Aarhus Pride den 3. juni, og vi har lejet et telt. Hvis nogen gerne vil være tovholder vedrørende, må de gerne kontakte Tenna.

 • Fundraisning:
  ** Jan og Tenna står for fundraising/valgfond.

 • Flere kommende arrangementer:
  ** Alternativets “Vores Folkemøde” nærmer sig. Folketingskandidaterne laver arrangementer forskellige steder i storkredsen. Det er vigtigt, at byrådskandidaterne tager ansvar i forhold til at lave arrangementer i Aarhus.

 • Kommende bestyrelsesmøder bliver 27/4, 24/5 og 22/6 (16.30-19.00), samt visionsdag for bestyrelsen 30/6 (16-22).