Referat af fællesbestyrelsesmøde i KBH 16. august

Referat af bestyrelsesmøde i Storkreds KBH og Kommuneforening onsdag d. 16. august kl. 19 – 21 i Liflandsgade

Til stede: Jan, Uffe, Poul, Tove, Bodil, Adam, Lise (ref.)
Til stede online: Kathrine og Christian

 1. Godkendelse af dagsorden
  Fremover skal vi have et punkt på ”tilbagemeldinger” fra ”Bag Rådhuset”.
  Vores fokus på frivillighed tager vi ikke i dag, men de kommende gange, hvor vi får besøg udefra.

 2. Godkendelse af referat
  Godkendt

 3. Meddelelser
  Intet hertil

 4. Økonomi
  • Der er kommet en regning fra Frederiksberg på ca. 5000 kr. fra valgkampen tilbage i 2019.
  • Jan fremviser bankudskrifter.
  • Vi giver tilskud på 500 kr. til kaffe/ frokost til vores praktikant for begge måneder.
  • Vi skal have cyklen repareret inden Priden.
  • Vi beslutter at købe en ladcykel. Adam undersøger priser og herefter beslutter vi via Signal.

 5. Tilbagemeldinger fra grupper, udvalg og ansvarsområder
  • Pride
  Uffe og Jose er guider og går til info-møde. Støder herefter til de andre ude i køen. ÅU har lavet plakater. Adam afhenter plakater osv. i Liflandsgade og køber ind.
  • Politisk tænkeboks 29. aug. – formøde.
  Det er en vanskelig opgave at lave medlemsinddragende aktiviteter, når vi først får besked om emnet, så kort tid før. Vi melder tilbage til arrangørerne og hører, om de kan ændre det, for vi vil gerne have det lagt fast ind som et fast arrangement.
  • Årshjul
  Send referatet ud igen.
  På næste møde præsenterer Adam en kalender på vores drev, hvor vi løbende kan skrive arrangementer og ansvarlige ind.
  • Bilfri søndag d. 17. september kl. 14 – 18.
  Vi skal have fat flyeren om kampagnen om ”Børn før biler”. Uffe hører om der er flyere på Rådhuset til os. Vores tema er at skabe byrum.
  • Praktikant
  Jonathan og Nicholas kommer og fortæller om deres arbejde på et af vores kommende bestyrelsesmøder.
  • Bag Rådhuset
  Der er mange, der deltager, og det er gode møder. Troels arbejder med KV-strategi, og vil gerne fremlægge den på et bestyrelsemøde.

 6. EP Opstillingsmøde
  • Vi ”kan” vælge kandidater på vores årsmøde, men aftalen om at vi ikke vælger i 2024 er klokkeklar. Vi gentager det d. 3. september, og gør det klart, at det også gælder for den kandidat, vi indsupplerer.
  • Brunch kl. 11 – 13 i Liflandsgade. Samarbejde med Kian og Annika. Opstillingsmøde kl. 13- 14. Bodil skriver til Annika, at det skal foregå i Liflandsgade.
  • Det praktiske. Kim er dirigent. Noah hjælper med afstemning.
  • Udsendelse af EP-kandidaturer senest 19. aug. Lise sender ud.

 7. Kalender
  Vi fastlægger bestyrelsesmøder evt. frem til årsmødet ’24.
  HUSK jeres personlige kalendere!

Torsdag d. 7. september kl. 19 - 21
Onsdag d. 27. september kl. 19 - 21
Onsdag d. 25. oktober kl. 17:30 - 19:30
Onsdag d. 15. november kl. 17:30 - 19:30
Onsdag d. 6. december kl. 17:30 – 19:30
Onsdag d. 10. januar kl. 17:30 – 19:30 evt. online
Herfra laver vi ny plan frem til årsmødet d. 10. eller 17. marts.

Christian sender mødeindkaldelser ud til os.

 1. Frivillighed
  Vi udsætter punktet til bestyrelsesmødet med Troels, Jonathan og Nicholas.

 2. Evt.

1 Synes om