Referat af fællesbestyrelsesmøde 22. juni

Referat af fælles bestyrelsesmøde i Storkreds KBH og Kommuneforening torsdag d. 22. juni kl. 17:30 – 19:30 i Liflandsgade

Vi afholder møde med EP-kandidataspirant Mikkel Bahl kl. 17 – 17:30
Bemærk at der afholdes bogklub kl. 19:30 i vores lokale, og at vi derfor sikkert må stoppe lidt før 19:30.

Til stede: Poul, Jan, Bodil, Uffe, Lise (ref.)

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt

 2. Godkendelse af referat
  Godkendt

 3. Meddelelser

KK’s hjemmeside
Victor Klein giver vi adgang til KK’s hjemmeside, men bestyrelsen skal godkende ændringerne.
Vi hører Noah, om storkredsens hjemmeside kan lukkes, indtil der bliver flere medlemmer igen. (Uffe)

Formøde til Politisk tænkeboks
Det var en succes og vi vil afholde det fremover.

 1. Økonomi
  • Budget:
  Nyt budget er vedhæftet og vi godkender det.

• Status på bank og svar fra Kristian og Lars Holstein.
De melder tilbage med den besluttede løsning i sensommeren. Vi beslutter herefter, hvad vi gør.

Vi afventer svar fra Anette om, hvad vi skal betale for plakater. Vi mangler oplysninger om, hvem vi skal indbetale til.

 1. Tilbagemeldinger fra grupper, udvalg og ansvarsområder
  • Pride.
  Katrine udfylder ansøgningen.
  ÅUK vender tilbage med en ide. Uffe og Katrine taler sammen.
  Vi arrangerer evt. et møde om Priden i forlængelse af brunchen d. 6

• Til 1. maj i Sydhavnen opstod et forslag om, at vi laver en ikke-valgkamps flyer. Noget der er mere en; her-er-partiet-i-København-meld-dig-ind-ting. Vi skriver til LS og hører, om han har et udgangspunkt. (Adam)
(Udsættes til Adam er med)

• Budget for EP kommer over sommeren. Næste ekstraordinære landsmøde om spidskandidatur bliver først til november.

• I BR er vi i opposition måske de næste to år, fordi vi ikke kom med i budgetforhandlingerne. Derfor laves der strategimøder. Vi bliver orienteret om det.

• NKU (Nationalt kandidatudvalg) Spidskandidatmøde afholdes i november og budget kommer i efter-sommeren.

• Valg af EP-kandidater d. 3. september i forlængelse af søndagsbrunch. Vi sender indkaldelse ud til mødet i slutningen af juni (Lise) Uffe bestiller Sundholm.
Brunch kl. 11- 13 brunch.
Opstillingsmøde kl. 13- 14.

 1. KV25 (Uffe)
  Vi skriver ind i strategipapiret, at vi har talt med LU-medlemmerne, der er interesserede i at indgå i trekløver-samarbejdet sammen med en kandidat.
  Vi skal lave en frivilligstrategi, og vil bl.a. få hjælp fra vores praktikant.

 2. Praktikant i KK
  Aftalen/ jobbeskrivelsen er lavet og sendt ind. Uffe sender den til os.

 3. Årshjul
  Vi udsætter punktet til d. 28. juni kl. 10 om formiddagen i Liflandsgade.