Referat af ekstraordinært årsmøde den 2. september 2018

Referat af den ekstraordinære generalforsamlingen i Alternativet Guldborgsund den 2. sep. 2018 klokken 14 til 16 på Kulturforsyningen, Nykøbing F.

Deltagere:

Medlemmer: Nilas Bay-Foged (fra hovedbestyrelsen), Anne Grethe Kamilles, Joan Kragh, Thorbjørn Thiesen, Dion Lillie Gornitzka, Charlotte Foss, Sanne Lykke Nielsen, Kurt Andersen, Kirsten Jacoby, Birgitte Aner.

Bestyrelsen: Forperson Anna Eisler, kasserer Ulla Munksgaard.

Antal deltagende stemmeberettigede: 10

  1. Velkomst ved Anna Eisler, forperson i Guldborgsund

Anna bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og ikke mindst til Nilas fra Hovedbestyrelsen.

Der er indkaldt til denne generalforsamling, fordi der skal vælges endnu et bestyrelsesmedlem.

Anna foreslog derefter Anne Grethe som ordstyrer. Der var ikke andre forslag.

Anne Grethe takkede for valget.

2. Valg af stemmetællere og referent.

Nilas og Anne Grethe valgtes som stemmetællere.

Valg af referent. Bestyrelsen forslog Birgitte. Der var ingen andre forslag. Birgitte blev valgt.

  1. Nilas Bay-Foged fra Hovedbestyrelsen fortæller om Hovedbestyrelsens arbejde og mobilisering til det kommende folketingsvalg.

Nilas fortalte om Hovedbestyrelsens arbejde i forbindelse med et kommende FT valg. Dette kunne eksempelvis være at facilitere folkemøder, festivaler, gademøder.

Derefter gennemgik Nilas hvad lokale medlemmer bør have in mende, når man arrangerer laver lokale arrangementer igen i forbindelse med FT valg.

  1. Oplæg af Ulla Munksgaard. Det kommende folketingsvalg set fra Guldborgsund.

Ulla kommenterede ganske kort.

  1. Præsentation af supplerende kandidat til bestyrelsen. Sanne Nielsen stiller op.

Efter en kort præsentation af Sanne gik vi videre til:

  1. Valg.

Sanne blev valgt med 10 stemmer af 10 mulige. Tilykke.

Pause hvor der blev serveret vin, saft og vand samt sushi og lækre sandwichs fremtryllet af Anna.

  1. Præsentation af den nye bestyrelse.

Punktet blev ikke behandlet.

  1. Eventuelt.

Intet.

Mødet afsluttes kl. 16.00.

Referent: Birgitte.

2018-09-0

Referat af ekstraordinært årsmøde 02-09-18.pdf (46.8 KB)