Referat af ekstraordinært årsmøde d. 13/10/19

Kære medlem af Alternativet på Fyn

Her har du referatet af det ekstraordinære årsmøde d. 13/10 i Svendborg.

Baggrunden for indkaldelsen var at det meste af den tidligere bestyrelse ønskede at trække sig fra storkredsbestyrelsen.

På mødet blev det besluttet at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer til minimum 3 personer, samt at gøre valget af forperson til en del af bestyrelsens egne konstituering. Vedtægtsændringer fremgår af de opdaterede vedtægter, som du kan se her: Vedtægter for Storkreds Fyn - oktober 2019.pdf (76.2 KB)

Desuden valgte forsamlingen at betragte den nye bestyrelse som en forretningsbestyrelse, hvis opgave blot er at drive foreningen frem mod det næste ordinære årsmøde, som skal afholdes senest i marts 2020.

Den afgående bestyrelse og den nye bestyrelse er stadig i færd med overdragelsen af storkredsens kommunikationskanaler, dokumenter og konti. Referatet her er derfor udsendt af den tidligere forperson.

Vedhæftet i referatet findes beretningen fra den aftrædende forperson og næstforperson samt økonomisk status fra den aftrædende kasserer.

Venlig hilsen Kåre Wangel

Ekstraordinært årsmøde i Alternativet Storkreds Fyn 13/10 - 2019

Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetællere og referenter
 • Fremlæggelse af regnskab for 2019 indtil dags dato
 • Behandling af forslag:
  • Forslag om fjernelse af direkte valg til forperson (Se nedenfor (1) )
  • Forslag om ændring af antal bestyrelsesmedlemmer (Se nedenfor (2) )
 • Valg af forperson
 • Valg af 5 eller 7 bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af 3 prioriterede suppleanter
 • Eventuelt

Referat

 • Valg af dirigent
  • Erik Stent Pedersen er valgt til dirigent.
 • Valg af stemmetællere og referenter
  • Kåre Wangel er valgt til referent.
  • Christian Hansen er valgt til stemmetæller.
 • Godkendelse af dagsorden
  • Til dagsorden er tilføjet følgende punkter:
   • Godkendelse af dagsorden
   • Bestyrelsens beretning
  • Dagsorden er godkendt.
 • Bestyrelsens beretning
  • Årsmødet pålægger forperson og næstforperson at formulere en skriftlig beretning som sendes ud med referatet. Se: Bilag 1 Beretning fra Storkredsbestyrelsen oktober 2019.pdf (37.6 KB)
  • Der henstilles til at den afgående bestyrelse stiller sig til rådighed for erfaringsoverlevering til den nye bestyrelse.
 • Fremlæggelse af regnskab for 2019 indtil dags dato
  • Afgående kasserer, Tobias Mark Jørgensen, fremlægger status for økonomien i Storkreds Fyn indtil dags dato.
  • Status medsendes referatet. Se: Bilag 2 Økonimisk status oktober 2019.pdf (95.6 KB)
  • Den afgående kasserer stiller sig til rådighed for overlevering til den kommende kasserer.
 • Behandling af forslag:
  • Forslag om fjernelse af direkte valg til forperson
   • For: 10
   • Imod: 0
   • Blankt: 1
   • Forslaget er vedtaget.
  • Forslag om ændring af antal bestyrelsesmedlemmer
   • For: 9
   • Imod: 0
   • Blankt: 2
   • Forslaget er vedtaget.
 • Valg af forperson
  • Punktet udgår.
 • Valg af 5 eller 7 bestyrelsesmedlemmer
  • Punktet ændres til: “Valg af minimum 2 bestyrelsesmedlemmer”
  • Årsmødet vedtager at kandidater kan opstille direkte på årsmødet.
  • Kandidater: Hanne Høfsten (Faaborg-Midtfyn), Mogens Nielsen (Svendborg) og Jes Romme (Thurø).
  • Alle tre kandidater er valgt til bestyrelsen.
  • Det er årsmødet forståelse at bestyrelsen fungerer som et forretningsudvalg, hvis opgave er at drive foreningen frem mod det ordinære årsmøde i 2020.
 • Valg af 3 prioriterede suppleanter
  • Kandidat: Bente Kristoffersen
  • Bente er valgt til suppleant.
 • Eventuelt
  • Ikke noget til eventuelt