Referat af bestyrelsesmødet i Alternativet Rudersdal 10.03.2020

Referat af bestyrelsesmødet 10. marts 2020

  • kl. 19.00 – 21.00 hos Christian

1. Valg af dirigent
Der var kollektiv dirigens.

2. Valg af referent
Christian skriver referat

3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

4. Godkendelse af referat fra sidste møde
Ingen kommentarer, godkendt

5. Situationen i Å netop nu efter valget af PL.
I går, den 9/3 forlod Uffe, Rasmus, Susanne og Sikandar Alternativet og folketingsgruppen, så alle er rystede i dag. Der var en generel snak omkring bordet om den store omvæltning, vi står i som følge af den meget mediehetz. Alle havde behov for lige at forstå forløbet lidt bedre, og der kunne vi støtte hinandens viden sammen til større indsigt. Derefter var der bred lettelse og vilje til at bakke op om Josephine og det nye Alternativet, vi skal skabe herfra.

Vi vil gerne skabe nogle gode arrangementer, hvor vi kan lære hinanden bedre at kende både i Rudersdal og især i hele Nordsjælland.
En fest, der fejrer genstart af Alternativets næste version, i storkreds regi. Susie er tovholder og tager det op med storkredsen på dennes næste møde.
Een eller flere aftener omkring sociale medier og vore værdier og dogmer. Krisen fra valg af PL til implodering af folketingsgruppen har vist, hvor galt det kan gå, og vi bør kunne lære en masse af det. Måske skal vi have SoMe-ekspert ind over. Allon må kunne hjælpe os med den tekniske del, men vi har også brug for ekspertise i forhold til den sociologiske og psykologiske side. De kunne fx hedde: “Hvordan du teknisk bliver klædt på til at færdes på facebook og instagram” og “Sociologiske, psykologiske og retoriske aspekter af sociale medier”.

Der var en lille snak om landsmødet i Odense den 23.-24. maj. Alt er jo usikkert efter vores nye situation, men vi opfordrer til, at man får styr på overnatning (vandrerhjemmet er allerede optaget).

Vi kan se, at flere medlemmer har valgt at øge deres kontingentbetaling til Alternativet for at kompensere for de penge, vi mister, når de fire folketingsmedlemmer bliver løsgængere. Vi opfordrer alle medlemmer til at overveje, om man har mulighed for dette.

6. KV 2021. Indledende øvelser v/Christa.
Lige nu har vi ikke nogen aspiranter til KV21. Vi snakkede lidt om, hvordan vi kan skabe nye former for aktivisme, der kan skabe nysgerrighed og glæde. Vi talte om både Plastpose Fri Rudersdal, Torvedage og mere klassiske politiske møder. Vi skal også huske at tale om mulige valgforbund. Måske skal vi overveje en slags jobopslag i forbindelse med KV21.

7. Evaluering på aflysning af arrangementet Gode Penge.
Dette punkt skydes til næste møde, da Christa ikke var med i dag.

8. Lokalt i Rudersdal. Hvilke emner optager os netop nu?
Ingen lokalpolitiske emner før vi er kommet lidt længere med det næste Alternativet.

9. Dagsorden og lokation til april
Næste møde holdes hos Susie den 2. april kl. 19-21 med spisning kl. 18 for bestyrelsen. Dagsorden sendes ud senere.

10. Meddelelser
Husk at melde til årsmødet i Nordsjællands Storkreds den 29/3.

11. Eventuelt
Intet under eventuelt