Referat af bestyrelsesmødet i Alternativet Rudersdal 09.04.2020

Referatet for bestyrelsesmødet 9. april 2020

Mødes blev afholdt torsdag den 9.april 2020 kl. 19.00 – 21.00 online. Hele bestyrelsen var tilstede. Den oprindelige dato var 2. april 2020, men grundet sygdom, blev mødet udskudt vi i en uge.

Det var et lukket bestyrelsesmøde.

 1. Valg af dirigent. Vi var fælles omkring at dirigere.

 2. Valg af referent. Susie blev valgt.

 3. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

 4. Godkendelse af referat fra sidste møde. Se udsendte efter sidste bestyrelsesmøde.

 5. Fastholdelse af nuværende medlemmer i Å Rudersdal.
  Vi kunne godt tænke os at lave digitale events på FB, der omhandler bestemte emner. Gerne på halve timer. Vi skriver ud til vores medlemmer, at de kan være med online.

 6. Folkemødedag i Rudersdal 2020. Deltagelse.
  • Hvem kan tage med til de koordinerende møder? Michael meldte sig på banen.
  • Hvad kan vi bidrage med? Susie foreslog, at da vi havde måttet aflyse ”Gode Penge”, så kunne eventuelt bidrage med besøg fra Jonas/Gode Penge denne dag?

 7. Indkaldelse til årsmøde i Rudersdal.
  Mødet er d.9. juni. Efter dialog, var der enighed om, at Christa tager kontakt til HB omkring formen på mødet/eventuel udskydelse. Michael finder ud af i hvilken form et online årsmøde kunne finde sted.

 8. KV 2021 v/Christa
  • Valgforbund. Vi blev enige om at lade det ligge lige nu, da vi ikke har nogen kandidater pt.
  • Stillingtagen til spørgsmål fra spørgeskemaet, som Christa sendte ud. Michael ser på det og sender det tilbage til Christa som ekspederer det videre.
  • Hvordan får vi kandidater til KV21?
  Vi lægger ud til vores medlemmer, om de har lyst til at stille op. Vi sonderer terrænet og tilbyder eventuelle kandidater at være med i en aspirant periode, så vi kan føle på hinanden og få et godt samarbejde i stand.

 9. Evaluering på aflysning af arrangementet Gode Penge.
  Der var ikke så stor en interesse for arrangementet. Måske var tidspunktet skidt? Var det på grund af deltagerbetaling? Fik vi ikke adviseret nok på SoMe. Vi kan ikke isolere hvilken faktor der var afgørende. Vi kunne godt tænke os måske at få Jonas ud til Folkemødedagen.

 10. Dagsorden til maj og lokation. Online tirsdag d.5. maj. På Zoom.

 11. Meddelelser

 12. Eventuelt
  Det blev besluttet at Susie ville skrive et nyhedsbrev ud. I nyhedsbrevet tilbyder vi, at man kan komme med til vores digitale møde i næste måned.
  Interviewet med Uffe på Zetland blev diskuteret.