Referat af bestyrelsesmødet 28/10 2019

Mødereferat af bestyrelsesmødet 28/10 – 2019

Til stede: Ivan, Jørgen, Margrethe, Marianne, Aase

Siden sidst

Marianne orienterede om informationsmaterialet ”Argumentation for en pengereform”, som er sendt til alle i bestyrelsen.

Marianne gav en kort opsummering af MobilePay i Alternativet Odsherred.

Ivan fortalte om ”Det fælles bedste” som er en forening, der er skabt af Landsforeningen for økosamfund og 4 andre grønne foreninger. Se tilsendt materiale fra Ivan.

Ivan oplyste, at den planlagte studiegruppe er udsat.

Margrethe fortalte om sin store interesse for borgerløn. Marianne oplyste om borgerlønsbevægelsen BIEN og sender materiale til alle bestyrelsesmedlemmer.

Aktivgruppen

Jørgen informerer om aktivgruppen. Hvad må aktivgruppen og hvad må den ikke?

Bestyrelsen giver aktivgruppen mandat til at udvikle og eksperimentere med lokalforeningens organisering på en måde,

  • der er mobiliserende og opleves vedkommende og relevant for de deltagende,
  • som udgør en platform for aktiviteter i lokalforeningen og
  • som indleder en proces frem mod KV21

Gruppen kan arbejde på at formulere lokalforeningens selvstændige idégrundlag og formål, der skal bygge på Alternativets værdier, debatdogmer og manifest.

Gruppen kan oprette egen facebook-gruppe, som er åben for alle der siger ja til et idegrundlag.

Gruppen fremlægger på årsmødet 2020 dens erfaringer med henblik på beslutning om lokalafdelingens fremtidige organisering.

Jørgen er tovholder.

Næste møde i aktivgruppen: 12/11-2019, kl.19:00 i Aksen.

Programpunkter:

  • Økosamfunds klimafordele i forhold til andre samfund og boformer - Niels Peter

  • Mad fra jord til bord - Ivan

  • Grønne paraplyer - Jørgen

I øvrigt

Der bliver planlagt et møde med Holbæk lokalafdeling om en fælles proces frem mod KV21.

Vivi stopper med nyhedsbreve og referater. Peter overtager.

Næste møde: 27/01 – 2020 kl. 19:00 hos Ivan