Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde i Storkreds KBH og Kommuneforening torsdag d. 23. marts kl. 17-19 i Liflandsgade.

Til stede: Jan, Bodil, Lise (ref), Katrine, Christian (17:30), Uffe

 1. Præsentation

Punktet spredes ud over mødet, idet mødet i dag er kort, og vi ikke alle kan være til stede samtidigt.

 1. Møder
  a. Organisering af møder (vi tager det på næste møde)
  b. Mødedatoer

b) De første møder afholdes med 14. dages mellemrum, for der er meget, vi skal have styr på.
Herefter fastlægges møder hver 3. uge frem til næste årsmøde.

De kommende to møder:
• Onsdag d. 29. marts kl. 19 - 21. Punkterne er Årshjul, KV25-plan, 1. maj, søndagsbrunch, mødeplan for hele året. HUSK kalender.
• Mandag d. 17. april kl. 17:30 – 19:30.
Vi skal booke Liflandsgade til møderne (Lise)

 1. Kommunikationskanal. Slack, Signal el?

Vi fortsætter med Signal.
Vi skal have lavet nye koder til storkredsmailen og kommuneforeningen og give hinanden besked, når vi har gjort det.

 1. Konstituering

Storkredsen:
Forperson: Lise Smørum
Kasserer: Jan Schumann

Kommuneforeningen:
Talsperson: Bodil
Kasserer: Uffe

 1. Drøftelse af opgaver
  Vi overvejer ideer og tager punktet på kommende møde.

 2. Evt.

Søndagsbrunch 2. april kl.11. Katrine sætter den på Dialog.
1.maj – Uffe koordinerer med Troels.