Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d 8. feb

Referat af bestyrelsesmøde i Storkreds KBH tirsdag d. 8. februar kl. 19-21 online

Til stede:
Bodil, Poul, Uffe, Jan, Adam, Lise (ref)

Vi får besøg af Amelia fra ÅUK i staten af mødet:

Amelia:
De unge vil gerne lave et samarbejde med os og have deres lokalafdeling op at køre. Kunne vi lave fællesspisning, noget socialt, politisk eller?
Lige nu består ÅUK af Chris, Amelia, Nicklas og Simon. Amelia er mest aktiv, men kan ikke løfte selv
Man kan være stemmeberettiget medlem af ÅUK frem til man fylder 30.
Amelia bor udenfor storkredsen, men vi kan invitere hende til vores møder.
Poul, Jan og Amelia (og Lise) mødes og taler om nogle arrangementer.

 1. Godkendelse af dagsorden
  OK

 2. Godkendelse af referat
  OK

 3. Meddelelser siden sidst
  Tilbagemelding fra det nationale kandidatråd
  Vi er i gang, og det er ved at finde en form og et omfang. Rådet vil gerne tilgodese og dække over alle valg.

Tilbagemelding fra møde med KK, BR og Chris d. 30. januar.
Kontakten er etableret og sat i system. Der kommer et månedsbrev fra Chris og folketingsarbejdet på et tidspunkt. Der blev også lavet en aftale om, at vi informeres, når der sker noget afgørende eller aktuelt, så vi kan sende information til vores medlemmer.
Vi skal huske at informere både på FB og på mail.
Storkredsen (Uffe) deltager på disse møder hver uge og Chris er med hver 2.- 3. måned.

Nyt frivilligmøde? – hvad med 8. marts.
Lise kontakter Anders for nyt frivilligmøde. Kan det blive d. 5. marts?
8. marts: Det kommer et arrangement på Rådhuset. Det bliver en rundvisning med historier om kvindernes indtog der. Lise kontakter Birgitte og melder tilbage til storkredsen. Vi ønsker også der skal være noget socialt.

 1. Økonomi
  Status.
  Er regnskabet sendt afsted til revisor?
  Vi afventer behandling af ansøgning om RH-midler og støtte fra HB til lokale.

Johnny har fået vores regnskab.
Vi bruger ikke så mange penge for tiden.
Vi afventer stadig et konkret svar på vores ansøgning.

 1. Opfølgning på lokalebooking
  Hvordan fungerer det?
  Man kan ikke ”bide” aftenerne over, så der er kun én der kan booke fra kl. 17 og resten af aftenen.

 2. Årsmøde
  Referent og dirigenter: Anejette vil skrive referat. Anders Stjernholm er dirigent på storkredsens års- og opstillingsmøde og vi dækker selv kommuneforeningen.
  Har vi selv vedtægtsændringer?: Det bliver nok først på Landsmødet.
  Årsberetning: Lokale, folketingsvalg og frivillighed. Bestyrelsen skriver evt. forslag til Lise.

 3. KV25 (Bodil)
  Vi tilmelder os mødet på mandag på Rådhuset og hører om startskuddet til KV25.

 4. evt.
  Jan fortæller om planer for løsning af arbejdsbelasting og gebyrer i forbindelse med økonomien i foreningerne i Å.