Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d.4.2februar

Møde Alternativet 4 februar
Tilstede Carsten og Kai
Dagsorden
Siden sidst
Der har ikke nogen aktiviteter i vores forening siden sidst. Carsten fortalte om oplevelserne ved det
ekstraordinære årsmøde med valget af ny forperson.
Årsmødet tirsdag den 17. marts.
Dagsorden i henhold til vedtægter med efterfølgende debat om vores lokalforening og dens fremtid
Samarbejde med Roskilde:
Vi enedes am at indlede et samarbejde med Roskilde lokalforening, som starter med at vi invitere dem til
vores åbne årsmøde.