Referat af bestyrelsesmøde i Storkreds og kommuneforening København d. 28 februar 2024

Referat af bestyrelsesmøde i Storkreds og kommuneforening København

Onsdag den 28. februar 2024

Tilstede: Uffe, Christian, Adam, Poul, Katrine, Bodil (Ref)

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 1. Godkendelse af referat

Referat godkendt

 1. Meddelelser
 • Invitation til affaldsindsamling 14.april fra Karoline. Dette sideløbende med Danmarks naturfredningsforenings indsamling. Vi vil gerne være med.

Uffe deltager i møde den 5. marts. De søger om ca. 1600. Vi bevilger dette beløb.

 • Bodil deltager i møde vedr. velkomst af nye medlemmer.
 • Ny frivillig til eventkoordinator kobler sig på Karoline og Kaspers forslag om informationsmøde om det danske EP valg rettet mod europæiske unge i DK.
 1. Økonomi

Regnskabet for storkredsen er sendt til revision. Og vil blive sendt ud til medlemmer på søndag.

Uffe udarbejder budgetforslag, som forelægges på årsmødet.

 1. Tjek op på beretningen

Bodil har lavet et udkast. Der er mulighed for fortsat at komme med input til beretningen.

 1. Årsmødet

Bodil byder velkommen, evt. en sang. Derefter indstilles Peter som dirigent.

FV Opstillingsmødet: Franciska og Christina får mulighed for at fortælle om arbejdet i folketinget max 15 min.

Kandidater præsentation max 2 min.

Frokost: Uffe og Bodil køber ind. Vi hjælper med at sætte frokosten frem.

Drikkevarer: ÅUK står for baren

Kommuneforeningens årsmøde:

Efter beretning får BR-medlem mulighed for at fortælle lidt om forvandling af København. Og begrundelsen for dette valg. 10 min.

Kandidater præsentation max 2 min.

Vi hjælper hinanden efter mødet, med oprydning.

 1. Vores overlevering til den nye bestyrelse?

Katrine kigger på hvorvidt vores dokumenter gennem året ligger i drevet og evt. laver noget mappe-system.

 1. Eventuelt

Dette var bestyrelsen sidste møde. 