Referat af bestyrelsesmøde i Storkreds KBH torsdag d. 7. september

Referat af bestyrelsesmøde i Storkreds KBH og Kommuneforening torsdag d. 7. september kl. 19 – 21 i Liflandsgade

Til stede: Christian Ohlendorff, Katrine, Bodil, Jan, Uffe, Adam, Tove, Lise (ref)

 1. 19:00 – 19:30 Jonathan og Troels fremlægger deres arbejde og planer for frivillighed og KV25. ” Lektie”: Læs vedhæftningerne, som Uffe har sendt til os d. 28. august

Troels fortæller om to fokuspunkter – ét om strategi og ét om vores fortælling. Det skal ligge klar om to månederne og bare fylde et A4-ark. Fokusområderne skal være konkrete og brugbare og tænkes ind i alle vores tiltag i Å.
• Hvilke fokuspunkter synes vi, er vigtige? Vi skal melde tilbage til Troels.

Jonathan og Nicholas fortæller om game-plan
• Bestyrelsen skal tage stilling til om vi vil gribe opgaven ”Hit-med-dit-bras”

 1. 19:30 – 20.00 Bestyrelsen diskuterer og bearbejder det fremlagte
  Pga. tid bliver vi nødt til at vente med diskussionen af fremlæggelserne til næste møde.

 2. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt

 3. Godkendelse af referat
  Godkendt

 4. Meddelelser
  Vi samordner et årshjul med BR, LU, ÅUK m.m. som alle får adgang til.

 5. Økonomi
  • Indsamlingstilladelse til kampagne og vores organisation koster 1200 kr. om året. Vi hører LS om hvilken procedure, de vil anbefale. Vi kunne også gøre det fælles i Å. Uffe undersøger mulighederne hos LS.
  • Bestyrelsen vil gerne bevilge 500 kr. til strikkehjul til huer og halstørklæder til KV25-kampagnen.
  • Evt. trykke flere flyers til Bilfri Søndag og Ring om Amager Fælled.
  • Vi taler om bankskifte igen ved næste møde og Jan vil sender rykkere.
  • Vi vil anskaffe os en ladcykel. Den må koste ca. 5000. kr. Jan køber den, så vi har den inden de. 17. september.

 6. Tilbagemeldinger fra grupper, udvalg og ansvarsområder
  • Ladcykel (se ovenstående)
  • International Parking Dag. D. 15. september (se mail på københavnermailen). De er kommet med en forespørgsel om, om vi kan stille md nogle frivillige? Vi skal svare Fabian, at vi ikke har ressourcerne, men ønsker et samarbejde med dem fremover.
  • Bilfri søndag d. 17. september kl. 14 - 18. Flyere fra Rådhuset? Flyers kommer til Liflandsgade. Bodil og Adam er tovholdere. Adam kommer med Flyers og cykel. Bodil har småkager med. Skovturstema.
  Vi tager vores kafferygsæk med (evt. Karoline)
  Vi sætter et event op.
  • Brunch 1. oktober. Uffe kontakter Mette på Frederiksberg, for at høre om hun vil deltage.
  • Politisk tænkeboks. Vi kan se det sammen her i Liflandsgade. Lise booker lokalet resten af året. Adam spørger om Jonathan kan flytte næste bogklubmøde, der ligger samme dag
  • Vi har fået en henvendelse fra Thomas Anker om events. Lise ringer og Uffe sender ham nyhedsbrev.

 7. Ring om Amager Fælled onsdag d. 20. september.
  Det er kl. 19:30. Vi mødes kl. 18:45 ved DR-Byens Metro og går derfra kl. 19. Vi har flag, grønt tøj og evt. lys med.

 8. Besøg af Franciska
  Punktet udsættes til næste møde.

 9. Evt.
  Søndag d. 10. september kl. 19 -20 online afholder vi møde om Fokusplan og Game-plan. Christian indkalder.