Referat af bestyrelsesmøde i Storkreds KBH og Kommuneforening torsdag d. 26. oktober

Referat af bestyrelsesmøde i Storkreds KBH og Kommuneforening torsdag d. 26. oktober kl. 17-19 i Liflandsgade

Til stede: Bodil, Jan, Uffe, Poul, Christian, Adam, Katrine og Lise (referent og med online)

 1. Godkendelse af dagsorden

  Ok

 2. Godkendelse af referat

  OK

 3. Meddelelser

 • Nyt netværk for storkredse. Kunne også være kasserernetværk. Vi får mere at vide om formatet.

 • Bydelsforeningerne er fjernet. Vi skriver om det i nyhedsbrevet.

 • Vi har besluttet på Signal, at vi giver hver af vores EP-kandidater 5000 kr. til deres kampagner.

 • 16:15 – 18:30 d. 16. november inden Landsmødet holder vi møde om ”Gameplan” med Jonathan,
  Karoline og BR-gruppen.

 • Vi afholder næste bestyrelsesmøde d. tirsdag d. 7. november 18:30-20:30

 • Mail roder når andre også tømmer – der skal etiketter på. Lise fordeler. Læs gerne mails og marker
  dem som ulæste, så de ikke forsvinder.

 • Grøn generationsforsamling. Katrine har skrevet at vi gerne vil deltage i debatten. Hvis vi ikke kan
  det, vil vi prioritere mødet, hvis vi kan.

 • Anette spørger om vi har modtaget regningen for Priden? Det har vi ikke.

 1. Økonomi
 • Bankskifte.

  Vi skifter til Arbejdernes Landsbank. Jan har undersøgt det. KK bruger også AL.
  Jan undersøger om udlejer vil støtte økonomisk med udskiftning af stor rude.
  Udsættes.
  Men Jan laver julevindue igen inden juleparaden!

 • Garage:

  Det koster 1000 kr. Jan vil prøve at forhandle ned til 500 kr. efter vi har set den i dag, og så sætter vi
  det lidt i stand. Vi vil gerne have det ned på under 1000 kr. og beslutter på Signal. Der kan være
  meget i garagen, og vi har brug for plads. Der er fugtigt, men ikke så meget som i kælderen i
  Greencubator.

 • ÅUK-arrangement

  ÅUK vil gerne kunne holde noget i nogle større lokaler fx i Christianshavns Beboerhus. KK vil gerne
  støtte med 9000 kr.

 • Seminar med-BR:
  De vil gerne have minimum én fra bestyrelsen med. Prisen bliver 3-4000 kr. for en person. Vi ville
  gerne være flere, der deltager, men ikke i det hele og til billigere pris fx ved at vi ikke overnatter.

 • Regninger fra Storkreds til Kommuneforening:
  Forslag hvis der er penge til overs: Soundbox, kulørte lyskæder og maling til cykelvogne, grønt garn til
  strikkeevents og kampagne. Adam og Christian undersøger pris på en god soundbox.
  KK betaler halvdelen af huslejen for 2023 til Storkredsen, dvs. 44.000 kr

 • Salg af drikke på Pola:
  ÅUK står for salg, fortjeneste og det praktiske

 1. Tilbagemeldinger fra grupper, udvalg og ansvarsområder
 • Er Tove på Signal?
  Ikke endnu

 • Hvordan går det med fælles årshjul?
  Uffe deler et dokument med os. Det skal ind og ligge på vores drev, så vi kan opdatere det.

 • Har vi fået svar fra jobopslag?
  Adam har fået svar på sit jobopslag. Han er allerede begyndt at bruge Ben og Maria Louise i forhold
  til SoMe.
  Katrine har skrevet Hit med dit Brås jobopslag, og den lægges op af Adam, der også står som
  kontaktperson. De skriver til vores fælles mail.

 1. Opfølgning på udkast fra Troels og Jonathan fra sidste møde
 • Status:
  Uffe bliver bindeled til Kasper om samarbejde om valgkampagne - bl.a. om plakater.

 • Forbered møde med dem d. 16. nov. (Vi gør det d. 7. november, for der er sikkert sket lidt mere til den
  tid.)

 1. Frivillighed
 • Hvilke opgaver har vi og hvordan skal de distribueres.

 • Skal vi vælge en frivilligkoordinator evt. i bestyrelsen?
  Måske skal vi have det på sigt. Adam vil måske kunne overtage det om et par måneder.
  Vi beslutter os for en plan på mødet d. 16. november, så det kan blive mere konkret.

 • Frivillighed i vores brunch
  Vi får besøg af Mette Bram søndag d. 5. nov. Vi slår det op på FB.

 1. Ladcykel – parkering
  Udgår – garagen er besluttet.

 2. Kommende events

 • Politisk tænkeboks d. 31. oktober. Fællesspisning?
  Det er for sent at promovere det.
  På sigt skal vi have frivillige på det.

 • Green Friday d. 24. November
  ÅUK arrangerer det.

 • Ekstraordinært landsmøde 16. november:
  Eventet slås op på FB og AlleOs.
  Også i nyhedsbrev (Uffe). Det skal slås op (Adam)
  Jan og Karoline er inviteret og har sagt foreløbigt ja.

 • Julearrangement d. 25. november i Liflandsgade:
  Åbent Hus kl. 15 med Gløgg og Æbleskiver.
  Hvem kan deltage: Bodi og Uffe + Katrine, Jan, Adam

10. Evt.
Medlemsmøde d. 4. november i Odense. Jan kan måske tilbyde samkørsel.