Referat af bestyrelsesmøde i Storkreds KBH og Kommuneforening tirsdag d. 7. november

Referat af bestyrelsesmøde i Storkreds KBH og Kommuneforening tirsdag d. 7. november kl. 18:30-20:30 i Liflandsgade 2

Tilstede: Jan, Adam, Poul, Bodil, Uffe(referent) og Katrine (stødte til lidt senere)

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev vedtaget med Jans tilføjelser

2. Godkendelse 	af referat

Godkendt

3. Meddelelser

Ingen meddelelser

4. Økonomi

Følgende alt sammen ved Jan

• Bankskifte

Arbejdernes Landsbank er nu sat i gang med overførsel af storkredsens konto fra Merkur Bank til dem selv. De ordner alt og vender kun tilbage med mindre der uventet mangler oplysninger. Forhåbentlig er overførelsen gået igennem senest til nytår.
• Garageleje
Ny lejekontrakt tilsendt. Jan sørger for, at kontrakt bliver underskrevet.
Vi har accepteret lejeafgift på 1000 kr per måned.

• Budget 2024

Jan fremlægger budget til næste møde

•  ID til storkredsens bankkonto fungerer noget altmodisch

Så Jan vil derfor gå i gang med at opdatere til MitID.

5. Garage

Vores nye garagerum trænger til en overhaling. Når strømforsyningen er på plads (så vi kan se og arbejde i mørket), sender vi en invitation ud efter frivillige og arrangerer en arbejdsdag.

6. Tilbagemeldinger fra grupper, udvalg og ansvarsområder

• Skema til årshjul (Uffe)

Den nuværende udgave af årshjulet skabte lidt forvirring og forbehold. Men vi besluttede, at gå videre og arbejde med det foreliggende dokument. Uffe skriver de datoer ind som mangler fra bestyrelsens årshjul.
• Jan appellerede for mere opmærksomhed og aktivt engagement i storkredsområdet udenfor København.
Snakken faldt på Dragør og et medlem som tidligere har været meget aktiv der.
Vi endte derfor med, via Poul, at bede Trine Frandsen om at komme til BrÅnch og give et oplæg om Dragør på samme måde som Mette Bram gjorde til BrÅnch her i november.

7. Spidskandidat  KV25	

Skal vi have spidskandidat - og så fald hvornår vælger vi vedkommende?
Vi holder fast på, at have en spidskandidat. Derudover har vi udstukket denne tidsplan; Opstillingsmøde uden rækkefølge og spidskandidat i foråret (marts) 2024. I efteråret 2024 nyt opstillingsmøde med rækkefølge og valg af spidskandidat. Tiden mellem de to møder skal bruges på kandidaternes udvikling.

8. Forberede møde og samarbejde d. 16. november 2023 	

Hvad skal vi have med til mødet ud over overvejelser om fx frivillighed og seminar?
Vi ønsker at diskutere frivillighed og rekruttering af frivillige og finde emner til vores diskussion med BR gruppen på seminaret i januar. Derudover bør vi komme dybere ind i hvordan vores kandidater trænes og udvikles.

9. Frivillighed

Katrine melder, at frivilligheden hos ÅUK vokser støt for tiden under indtryk af den kommende valgkamp.
Vi besluttede et tiltag for flere frivillige, som umiddelbart sættes i gang.
Vi lægger jobs op på jobbanken. Foruden koordinator stillingen til “Hit med dit Brås”, skriver vi en mere almen appel til alle interesserede, der kunne se sig selv hjælpe til med BrÅnch og/eller andre events(f. eks strikkeklub) og aktiviteter.
Uffe skriver udkast til den almene annonce.

10. Events:	

Landsmøde d. 16. november
Efter afslutningen på vores Gameplan møde kl 18, skal vi sørge for opdækning og sætte projektor op inden landsmødet kl 19.

Julearrangement 25. november
Som allerede aftalt, vil Bodil og Uffe stå for arrangementet. Bodil køber veganske æbleskiver.

BrÅnch 3. december
Vi holder en julebrÅnch og inviterer Jan Kristoffersen til at komme og lave en jule EU quiz.

Politisk tænkeboks 28 november
Birgitte Kehler Holst står for tænkeboksen her i november. Så denne gang, er vi ekstra opsat på at lave et arrangement omkring det.

Til ÅUK´s Green Friday 24 november, besluttede vi at bevilge yderligere 1000 kr til en DJ.
På næste møde skal vi huske at forberede nytårskur.

11. Evt.

På Jans appel;
Københavnske alternativisters helt egen udgave af juletræet; citrontræerne i Liflandsgade vender tilbage for endnu en sæson.