Referat af bestyrelsesmøde i Alternativet Rudersdal d. 21/11-2022

Referat af bestyrelsesmøde i Rudersdal bestyrelse d.9/11 2022

Mødet foregik på Zoom

Christian Poll, Susie Cowan og Christa If Jensen deltog.

Dagsorden

  1. Ny konstituering af bestyrelsen.

Beslutning:

Vi afventer ny konstituering til efter årsmøde og nyvalg af bestyrelse.

  1. Årsmøde: Uge 3 i 2023. Indtil videre hedder datoen 19/1-2023.

Vores nye folketingsmedlem, Helene, inviteres til at deltage og fortælle om hendes nye liv. Invitation skal ud 6 uger før. Dvs. sidste uge af november. (Hvem sender ud?)

  1. Kontakt til nye medlemmer. Christa skriver på Dialog til hver enkelt, når dato for årsmøde er kendt, og fortæller om AlleOs og anbefaler, at de udfylder oplysninger om dem selv og deres interesser.

  2. Susie udarbejder pressemeddelelse og sender til til Rudersdal Nyt og Frederiksborg Amtsavis. Hun sender den til os andre til gennemsyn, inden.

  3. 5/12 kl. 19:30 Næste møde til planlægning af årsmøde o.a. Evt. Hos Susie