Referat af bestyrelsesmøde i Alternativet Rudersdal 6.6.2020

Referat for bestyrelsesmødet 6. juni 2020

Mødet blev afholdt lørdag den 6. juni 2020 kl.11.00-14.00 hjemme hos Susie.

Tilstede var Susie, Christian og Jørgen. Vi havde to gæster, Julie og Kirsten.

Åbent bestyrelsesmøde.

Mødet var delt op i to dele.

Kl. 11.00.-12.30
Vi spillede Væredygtighedsspillet og spiste frokost. Konklusionen på spillet, var, at det er et interessant spil, som sagtens kunne spilles igen og igen, da man kan samtale på alle leder og kanter omkring emnerne. Der arbejdes på at få en af skaberne af spillet til at komme til folkemødedagen, så vi kan lave event omkring det.

Kl.12.30-14.00
Ordinært bestyrelsesmøde:

 1. Valg af dirigent. Alle.

 2. Valg af referent. Susie

 3. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

 4. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt.

 5. Dialogrådet. Hvordan skal denne se ud i fremtiden? Hvordan skal vi løse konflikter i Alternativet? Dette punkt blev rykket til vores konstitueringsmøde d. 240620.

 6. Hvad sker der i Alternativet? Hvad har du beskæftiget dig med siden sidst?
  Det var fedt at Torsten Gejl lavede event omkring Borgerforlaget med afskaffelse af gensidig forsørgerpligt. Desværre blev det forkastet.
  Kommunikations gruppen i storkredsen har mødtes i Christians have- på afstand. Der var fokus på hvordan der skal kommunikeres fra storkredsens FB side. Målet er at flere skal levere indslag og der skal være en bedre kontinuitet. Der arbejdes på en kommunikations strategi. Der arbejdes på at fordele roller på forskellige sider. Man vil gerne skabe en samarbejdsform. Man vil gerne mødes igen umiddelbart inden sommerferien.
  Christian har stadig sin gang på Christiansborg, hvor han hjælper til som rådgiver ift. Eksempelvis klimaforhandlinger og naturforhandlinger. Strukturering af frivilligheden i vores organisation.

 7. Dagsorden til årsmødet i juni og lokation. Bilag vedhæftet af udkast til dagsorden.
  Hvis vi ikke kan være nede i idrætscenteret, så er vi hjemme hos Christa. Susie aftaler med Alex, om han kan hjælpe os, med at gøre mødet digitalt på zoom også.
  Jørgen finder ud af, om Ellen Skjerning stiller op som revisor i 2021, så kan vi informere om det til mødet.

Vi kiggede på budgettet og blev enige om, hvad vi tror at vores udgifter er til Folkemødet d. 5. september. Jørgen retter til og sender det til Susie, så det kan sendes ud som bilag på mandag.

Vi har modtaget en enkelt henvendelse om opstilling til bestyrelse. Julie vil gerne stille op.

Hvis man vil være med på zoom, skal man tilmelde sig. Af hensyn til antal personer i forsamlinger, skal man også tilmelde sig, hvis man vil være med fysisk tilstand.

Josephines deltagelse til mødet blev diskuteret. Christian taler med J. om at vi gerne vil tale omkring frivillighed og hvordan der arbejdes inde i FT netop nu.

 1. Meddelelser. Der var ikke nogen meddelelser.

 2. Eventuelt

Vi har pt. Ikke nogen kandidater til KV21.

Vi blev enige om, at holde vores konstituerende møde i den nye bestyrelse onsdag d.24. juni fra kl.18-21.30. Mødet afholdes hjemme hos Christian.

Punktet med Michael/Folkemødedagen blev rykket til vores konstituerende møde.
Punkt fem rykkes til det konstituerende møde, da oplægget skulle komme fra Christa.