Referat af bestyrelsesmøde d. 7. maj 2018

Åbent bestyrelsesmøde i Alternativet Næstved d. 7/5 2018

Tilstede: Jan Andersen, Carsten Bering, Carsten E. Andersen, Jacob Jespersen, Henrik Falk Malling, Peter Gløde

Kort nyt: Alternativet Næstved har på datoen for mødets afholdelse 62 medlemmer.
Tidligere bestyrelsesmedlem Bjørn Bjelking vil fremover koncentrere sig om foreningen ”Levende Demokrati”.
Mads Stage, der aspirerede til kommunalbestyrelseskandidat, men trak sig af personlige årsager, har givet udtryk for at han muligvis gerne igen vil være mere aktiv.

Dagsorden.

Valg af ordstyrer: Jan Allan Andersen
Valg af referant: Peter Gløde / Jan Allan Andersen

Nyt fra forperson: Jan fortæller lidt om årsmødet 2018.
Orientering om invitation fra Vordingborg, om at deltage med dem på en stand til Folkemødet Møn d. 24-25. august. Opstartsmøde holdes i Vordingborg d. 6/6.
Orientering om invitation fra Faxe-Stevns, om at knytte bånd, også med Vordingborg, og samarbejde omkring bl.a. aktiviteter.

Nyt fra kasseren: Intet nyt.

FV Kandidatudvalg: Jan stiller sig til rådighed.

Ideer til aktiviteter: Folkemødet Møn 24-25. august.
Mulighed for at arrangement på Affald+ om genbrug mv.
Desuden vil vi fremadrettet prøve at informere vores medlemmer, om andre arrangementer i f.eks. lokalområdet, som evt. kan have vores medlemmers interesse.

Temaer til bestyrelsesmøder: Se på om vi evt. kan afholde vores bestyrelsesmøder på andre måder, f.eks. som noget picknick-agtigt eller andet.

Eventuelt: Fremover hedder det Foreningsmøder frem for Bestyrelsesmøder … Dette for at tydeliggøre, at møderne er for alle, ikke kun bestyrelsen.

Næste Foreningsmøde afholdes d. 18/6 2018 kl. 18.30 hos Carsten E. Andersen, Storgårdsvej 12, 4250 Fuglebjerg