Referat af bestyrelsesmøde d. 27. septemeber

Referat af bestyrelsesmøde i Storkreds KBH og Kommuneforening onsdag d. 27. september kl. 19 – 21 i Liflandsgade

Til stede: Uffe, Bodil, Lise (ref), Christian, Jan, Katrine (ca. kl. 20)

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt

 2. Godkendelse af referat
  Godkendt

 3. Meddelelser
  • Henvendelse fra Troels, der orienterer om nyt udspil. Mailen er sendt til både storkreds- og kommuneforening. Uffe aftaler med Troels, at vi gerne vil sende information til medlemmerne.
  • B-møde d. 25. oktober ændres til torsdag d. 26. oktober kl. 17 – 19.
  • Vi afholder Brunch 5. november, selv om der er medlemsmøde på Fyn dagen før. Vi har en aftale med Mette Brahm, der evt. fortæller om, hvad der sker lokalpolitisk på Frederiksberg.
  • Kort diskussion om inddragelse af frivillige i brunchen vs. deltagelse uden forpligtelser. Hvilke opgaver har vi og hvordan skal de distribueres. Vi skal diskutere det på næste møde.

 4. Økonomi
  • Indsamlingstilladelse til kampagne og vores organisation. Tilbagemelding (Uffe) på hvilken procedure, LS vil anbefale. Partiet kan lave en indsamling.
  • Vi skal beslutte, hvor meget vi vil støtte med til fælleskampagnen til EU, og om vi vil støtte egne kandidater yderligere. Vi støtter med 20.000 kr. til fælleskampagnen. Lise ringer til Jan og Rasmus for det valgtekniske og om støtten.
  • Svar på spørgsmål mobilepay til Karoline. Lise spørger også Rasmus om det og svarer Karoline.
  • Jan undersøger om udlejer vil støtte økonomisk med udskiftning af stor rude.

 5. Tilbagemeldinger fra grupper, udvalg og ansvarsområder
  • Brunch 1. oktober:
  Bodil står for det praktiske.
  Vi hører om Troels vil komme og fortælle om det nye udspil.
  • Årshjul:
  Der arbejdes stadig på at lave et fælles årshjul for bl.a. bestyrelserne, ÅUK og BR.
  Katrine vil lave et jobopslag til frivilligbørsen.
  • Politisk tænkeboks. Bookinger og kalendersystem.
  Lise sender et link til Christian, der prøver at forlænge det.
  Politisk tænkeboks 31. oktober – invitere til fællesspisning en time før. Til det kunne vi også bruge frivillige. Det bliver måske slået sammen med Halloween i ÅUK.
  • Omegnen og events.
  Vi skal huske altid at dele vores events med Omegnen og også sende nyhedsbrevet til Thomas Anker.
  • NKU og møde med vores EP-kandidater.
  Vi havde punktet under økonomi
  • Tove skal på Signal
  Christian kontakter hende

 6. Opfølgning på udkast fra Troels og Jonathan fra sidste møde
  • Status. Vi tager det op igen på kommende møde.

 7. Kommende events
  • Fx Green Friday d. 24. november. ÅUK arrangerer det.
  • Ekstraordinært landsmøde 16. november:
  Vi ser det sammen i Liflandsgade. Eventet slås op på FB og AlleOs. Hør Jan og Karoline om de deltager i noget, eller om de vil komme til Liflandsgade.
  • Julearrangement d. 25. november i Liflandsgade. Åbent Hus kl. 15 med Gløgg og Æbleskiver.

 8. Besøg af Franciska
  Skriv og hør, om hun vil komme til en søndagsbrunch kombineret med et medlemsmøde. (Lise)

 9. Evt.

Næste møde: torsdag d. 26. oktober kl. 17 – 19.