Referat af bestyrelsesmøde d. 27 januar 2020

Kære medlem

Så har vi et referat til dig fra vores sidste bestyrelsesmøde.

Hvis du nu synes det ville være godt at deltage i en snak om vores nye politiske leders rolle, så holder vi vores næste bestyrelsesmøde onsdag d. 12 februar i Caféen, Paraplyen Jernbanegade 2A.

Uanset hvem der ville blive valgt, tror vi det vil give anledning til en del debat.
Hvor skal vi hen nu? - hvilke sigtepunkter?
Hvad bliver mon de store linjer?

Så er du altid velkommen til at være med i snakken :blush::green_heart:

27:1 Referat.docx (10.2 KB)

Lars Trier Mogensen mener i dag i Information, at Alternativet nu har valgt at blive et almindeligt ‘kedeligt parti’. Han begrunder det med valget af Josephine Fock som politisk leder, og understreger det yderligere ved at hun satser på et mere eller mindre pragmatisk samarbejde mod en grønnere verden.

Med andre ord: Væk med tylskørterne og på med den “grå habit”.

Men jeg ser det anderledes.

Vi siger også: ‘Der er altid et alternativ’. - Noget som også gælder i vores interne debatter. Det hjælper de forskellige perspektiver frem i debatten.

Jeg ser Josephines ønske om et tydeligere, - en mere fremtrædende plads til medlemmernes samarbejde, som vi kender det fra Alternativets spædeste barndom med de politiske laboratorier, og “Flere ved mere”, som en nødvendighed, - hvis vi skal tro på os selv.

Flere ved kun mere når der er fokus på at lytte til hinanden.

For mig er dette, sammen med ønsket om ‘Ny Politisk Kultur’ og vores værdier, med til at guide os undervejs. Dogmerne betragter jeg som vores etiske kompas. - Altsammen en del af grundpillerne i det at være alternativ.

Det som Josephine peger på er at den bro, som skal forbinde og muliggøre bevægelsens og politikernes samarbejde, for øjeblikket ikke synes at være helt så intakt, som det kunne ønskes.

Jeg tænker det er vigtigt at forstærke samarbejdet fra begge sider, for at tiltrække nye energier til både bevægelse og parti…. Det skal ske i det fællesskab hvoraf vi alle er en del.

Opgaven er derfor at politikken både skal kunne komme nedefra rødderne i bevægelsen og oppefra toppen i partiet.

Vores organ ‘Politisk Forum’ mener jeg er et af de vigtigste omdrejningspunkter i Alternativets organisation. - Her bindes der en sløjfe på samarbejdet mellem ‘bagland’ og top.

Meningen med det hele må være at give saft, kraft og medindflydelse til alle der ønsker det. Alle har i princippet noget at byde ind med, og vi skal lære at lytte bedre til hinanden.

Alternativet er mere end det vi ser på Christiansborg. - Jeg så gerne en udvikling af det samarbejde som foregår i bevægelsen rundt omkring i landet. - et arbejde baseret på samtlige tre bundlinjer. - Den økonomiske, den miljømæssige og den sociale.

Vi har et stærkt fokus på klimakrisen og det den gør ved os alle, naturen og kloden generelt. - Men ofte glemmer vi at dem der skal kunne gøre noget virkeligt ved den grønne udvikling… er os selv, menneskene på kloden. Det er os der bestemmer hvordan vi vil leve, så en frisættelse af mennesket fra de nyliberale værdier som arbejde, arbejde og konkurrence og arbejde er ikke hverken klodens eller menneskenes fremtid værdig.

Her hjælper det ikke med taktik og traditionel tænkning. Vi må op i et højere gear, hvis vi skal kunne møde krisen med tilstrækkelig kraft og viden. Derfor er det allervigtigste at vi alle, - som i alle - forstår denne opgaves omfang.

Uden en udvikling i vores sociale strukturer, lykkes det ikke…

Vi kan ikke tillade en voksende ulighed, hverken på det økonomiske eller det vidensmæssige felt.

Uligheden er en svøbe for hele menneskeheden, og burde efter min mening betragtes som en forbrydelse mod menneskeheden.

Det er en fælles opgave at finde ud af hvordan vi finder en kode til løsning på ulighedsproblemet. Til glæde for de fremtidige samfund.

Lighed må ses som en positiv værdi, så uligheden kan mindskes til et mere socialt set rimeligt niveau.

For mig er det nytænkning.- Ikke mindst fordi det er i det politiske arbejdsfelt.

Der er ikke meget ‘genbrug’ i det - men måske er der noget jeg tager helt fejl af? - og selvfølgelig kommer det an på hvilke briller man anskuer verden med.

Ib Foder
på bestyrelsens vegne