Referat af bestyrelsesmøde d. 2. aug. 2020

Her et kort referat af KBmøde afholdt online d. 02.08.2020:

Foreløbige aftalte ansvarsområder for bestyrelsen
Jesper Tholstrup: Forperson
Hanne Høfsten: Kasserer, sekretær og kontaktperson til og fra lokalforeningerne
Jes Romme: Kandiatudvalg
Dan Eskekilde: Politisk Forum

Banken
Nyhed efter mødet: Vi har her d. 20. august endelig adgang til vores bankkonto.

Depotet
Dan og Jesper har nøgler til depotet. Derudover er der udleveret en nøgle til Alternativets Unge.
Vi ønsker at opsige depotet hurtigst muligt. Jesper tilbyder, at møblerne indtil videre kan opmagasineres hos ham, hvorfra de vil blive solgt.
Dan og Jesper står for tømning af depotet - og tager stilling til, hvad der skal kasseres, og hvad der kan sælges.

** fra Josephines nyhedsbrev af 3. juli**
Der afholdes onlinemøde d. 12 august med storkredsbestyrelserne, Hovedbestyrelsen, sekretariatet og Josephine.
Der afholdes onlinemøde d. 25. og 26. august kl. 19-21, hvor storkreds- og lokalforeningsbestyrelserne mødes med KVRV21-styregruppen om kommune- og regionsrådsvalgene næste år.
Der er også inviteret til Sommergruppemøde d. 29.-30. august.

Dato og sted for næste bestyrelsesmøde i Storkreds Fyn:
14. september - kl. 19.00 - hos Jes Romme, Grastenvej 208, Thurø, 5700 Svendborg.

Mødet er åbent for medlemmer, der ønsker at deltage, men tilmelding er nødvendig grundet de aktuelle sundhedsmæssige foranstaltninger.

Emner til debat/punkter til dagsorden sendes til Hanne senest 3 dage før mødet, hvorefter de samles og sendes ud til deltagerne inden mødet. storkredsfyn@alternativet.dk