Referat af bestyrelsesmøde d. 11/9/19 (onlinemøde)

Dagsorden for mødet:

 1. Check ind
 2. Mødeleder og referent
 3. Næste møde
 4. Beskeder
 5. Forslag om ekstraordinært årsmøde: (Kåre)
  • Dato for årsmøde
  • Praktisk hjælp til afholdelsen
  • Hvem ønsker at fortsætte i bestyrelsen?
  • Er der nogen vi kan opfordre?
 6. Høring om valgkampsevaluering:
  • Hvad skal evalueringen indeholde?
  • Hvem kan lægge kræfter i den?
 7. Eventuelt
 8. Check ud

Referat:

 1. Check ind
 2. Mødeleder og referent
  • Kåre er mødeleder. Kåre er referent.
 3. Næste møde:
  • Onsdag d. 9. oktober kl. 19.00-20.00
 4. Beskeder:
  • Stine Helles har meldt sig ud af partiet.
 5. Forslag om ekstraordinært årsmøde: (Kåre)
  • Dato for årsmøde: Søndag d. 13/10 kl. 11.00 - 14.00
  • Lokalitet: Byens Højskole (ændret til Harders efter mødets afslutning)
  • Praktisk hjælp til afholdelsen:
   Vi skal have sandwich til frokost
   Jesper, Frands og Ingvard kommer en halv time før.
  • Hvem ønsker at fortsætte i bestyrelsen?
   Kaj
  • Er der nogen vi kan opfordre?
   Nej
 6. Høring om valgkampsevaluering:
  • Hvem kan lægge kræfter i den?
   Initiativet ligger hos udvalget bestående af Bente, Frands og Maja Parsberg.
   Tobias foreslår udvalget at de kan uddelegere opgaven til andre medlemmer, hvis de ikke selv har kræfter til arbejdet.
 7. Eventuelt
  • Kåre og Frands holder workshop om mødeledelse til medlemsdagen d. 24. oktober.
 8. Check ud