Referat af bestyrelsesmøde, Alternativet Lejre d. 2.10.2018

Referat af bestyrelsesmøde, Alternativet Lejre d. 2.10.2018

Tilstede: Theresa Dall Helt, Ulla Jensen, Kai Drewes og Carsten Teichert (referent)
  1. Bordet rundt

Carsten indtrådte pr. 16/9-2018 som kasserer i Storkreds Sjælland.
Ulla har haft kontakt med borgmesteren (Carsten Rasmussen), som bekræftede at han snarest mulig ville vende tilbage ang. Alternativet og Levende Landsbyers ønske fra valgnatten om at indgå i et udvalg, som skal styrke landbyudviklingen i en grøn og bæredygtig retning.

  1. Konstituering frem til næste årsmøde

Forperson: Carsten Teichert
Næstforperson: Kai Drewes
Kasserer: Ulla Jensen
Menigt medlem: Theresa Dall Helth

  1. Dato for årsmødet, indhold til mødet og evt. forslag

Det undersøges om det ifølge vedtægterne er strengt nødvendigt at afholde et årsmøde i 2018. Er det dét, indkaldes til årsmøde tirsdag 27.11.2018 . Carsten kontakter LS ang. Vedtægtsspørgsmålet.

  1. Hvad skal, kan og vil vi arrangere frem til til folketingsvalget

Bestyrelsen mødes under alle omstændigheder tirsdag d. 27.11 og forsøger også at få inddraget medlemmerne i mødet. Til dette møde vil vi gerne planlægge et større møde i 2019, som skal tage udgangspunkt i et emne, som borgerne (og de andre partier ?) i Lejre inviteres med til. Idéen er så at være facilitator for borgernes idéudvikling og dermed at gøre os synlige som et brobyggende parti.
Herudover vil vi også skulle planlægge et årsmøde, hvis ikke vi får det afholdt i 2018 .
Endelig skal det bemærkes, at Holbæk kredsen gerne vil samarbejde med Lejre kredsen, hvilket giver god mening, io med Ida fra Holbæk også sidder i Storkredsbestyrelsen sammen med Carsten

  1. Evt.

Ikke noget.