Referat af bestyrelsesmøde 8/8

---------- Forwarded message ---------
Fra: Ulla Jensen <ullajense@gmail.com>
Date: tor. 8. aug. 2019 kl. 22.03
Subject: Re: Åbent bestyrelsesmødet torsdag d. 8.8 kl.19:30
To: Lokalforening Lejre <lejre@alternativet.dk>

Referat afbestyrelsesmøde 8/8

Tilstede: Kai, Carsten, Marianne og Ulla

  1. Vi vedtog at udbetale tilskud til kørsel i forbindelse med ophængning af plakater til folketingsvalget. 2 kr pr. kørt km, dog maks. 300 kr. pr. rute.

  2. Jonas er kommet med flere ideer til initiativer, herunder at holde Green Friday, være aktiv på Hvalsø Kulturnat og forsøge at rejse skov. Bestyrelsen vil gerne støtte disse initiativer, dog har vi pt. ikke energi til at være tovholder og initiativtagere.

  3. Snak om 5G på baggrund af henvendelse fra medlem: Vi kan pt. ikke tage stilling, da vi ikke ved nok om det.

  4. Rigtig god politisk snak i flere timer - mere af det!