Referat af bestyrelsesmøde 4.6.2018

Tilstede: Steffen H., Marianne H., Ivan N.A., Vivi A.
Orientering:

 • vedtægtændringer fra Landsmødet 2018 rettes til af Ivan og Vivi
 • Vedr. persondataloven og GDPR indflydelse på udsendelse af nyhedsbreve,
  kontakter Steffen Landssekretariatet snarest.
 • mht til banken har vi underskrevet fuldmagt til Ivan og Marianne og vil snarest få
  adgang til Netbank
 • der afvikles prioriteringsspil for Nykøbing 7.juni hos Vivi I Rørvig

Evaluering af Josephinedag:

 • Marianne fortalte om Bien, som arbejder for at indføre borgerløn
 • Vivi blev inspireret af Holbæk lokalforenings fremmøde og tager kontakt til dem
  og Kalundborg for dialog og inspiration
 • Ivan ønsker kontakt til Danny Sagsbehandler for at få indblik bl.a. evalueringen af
  Kalundborgforsøget
 • Steffen blev inspireret af Kalundborgmodellen

Ny forretningsorden

 • Oplæg fra Ivan blev godkendt med få rettelser: facebook bruges ikke generelt i
  forbindelse med indkaldelser, oplæg ets. Det er på hjemmesiden at alle
  opslag lægges og kan findes. Tekst fra tidligere forretningsorden om bestyrelsens
  arbejde blev indføjet som start.

Kommissorium for demokratiudvalget

 • oplæg godkendt

Kommunikkation

 • discord fungerer
 • vi undgår mails mht dagsorden, oplæg etc og bruger fremover google-drevet. Der
  lægges besked på discord.
 • årshjulet tages op på næste møde og færdiggøres, således at det går indtil
  generalforsamlingen 2019.
 • vi deler alle noget mere på vores åbne facebookside.

Evt.

Næste bestyrelssmøde og medlemsmøde

 • det foregår 6.8. i Aksen. Ivan faciliterer. Vi håber et nyhedsbrev er kommet ud
  inden vores sommerferie i juli.

Referat

 • oplæst og godkendt. Nedskrevet af Vivi Arklint