Referat af bestyrelsesmøde 31. maj

Referat af bestyrelsesmøde i Storkreds KBH og Kommuneforening onsdag d. 31. maj kl. 19:00 – 21:00 i Liflandsgade

Til stede:
Bodil, Kathrine, Tove, Poul, Uffe, Jan, Lise (ref)

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt

 2. Godkendelse af referat
  Godkendt

 3. Meddelelser
  • Mikkel Bahl ønsker at stille op i Københavns Storkreds.
  Vi spørger ham, om han kan komme inden vores næste møde d. 22. juni kl. 17 – 17:30 (Lise)
  • Østerbrodage. Uffe kan deltage med BR’erne og tager flyere med. 11.15 – 12.15 er der debat. Årshjul – undersøg hvad der blev af punktet (Lise)

 4. Økonomi
  • Budget:
  Jan laver et nyt, for partistøtten er med to gange. Vi venter med at beslutte, hvad vi vil bidrage med, til de øvrige budgetter er klar (Poul prøver at få fat i nogle konkrete tal)

• Tage stilling til ansøgning til storkredsens EP-kandidat(er)
Lise svarer Jan igen.

• Jan kontakter Kristian for et svar på, hvad de anbefaler storkredsene af bankforbindelse. Hvis der ikke snart kommer en løsning, vælger vi selv en bank.

 1. Tilbagemeldinger fra grupper, udvalg og ansvarsområder
  • Vores foreslåede kandidat til LU Indre By var desværre fra Christianshavn.
  • Uffe har ringet til de fleste LU-medlemmer vedr. KV25, og de melder positivt tilbage vedr. 3-mandsgrupperne.

 2. Grundlovs-søndagsbrunch d. 4. juni
  Kl. 11 – 13
  Det praktiske (Bodil)
  Begivenheden skal opdateres (Kathrine)
  Vi sætter op til små borde.
  Spørg Chris om hun kan komme før (Lise)

 3. Endelig planlægning af formøde til Politisk Tænkeboks.
  • Politisk Tænkeboks afholdes d. 29. juni, og vi vil holde formøde d. 20. juni. Vi kender ikke det politiske emne endnu.

Sommerafslutning for medlemmer på Rådhuset er samme dag, så vi skal måske finde en anden dato. Uffe undersøger det, og melder tilbage på Signal. Vi vil evt. slå arrangementerne sammen, men afholde det på Rådhuset.

 1. Forretningsorden
  Den er godkendt og udsendes med referatet.

 2. Pride
  Vi skal meldes til, men måske er det for sent.
  Kathrine undersøger om LS har meldt os til, om de betaler og om vi alligevel kan få plads.

 3. Rundvisning på drev
  Udsættes

 4. Evt.
  Hvem svarer på beskeder på vores FB-side?
  Vi vil bede BR’erne om at besvare nogle af dem.