Referat af bestyrelsesmøde 3.9.2018 i Pakhuset

Deltagere: Ivan Normann Andersen, Marianne Hammelboe, Jørgen Sørensen, Steffen Segovia Helbo, Vivi Arklint

Gæster: Ruth Johnsen, Georg Johnsen, Kirsten Hørlyck

Referent Vivi Arklint

 1. Referat og dagsorden godkendt, dog med en ændret rækkefølge.

 2. Orientering fra udvalg

  • Prioriteringsspil er afviklet i 3 områder af Odsherred. Asnæs og omegn er inviteret til 25.sept. Egebjerg og omegn afvikles i oktober.
  • Kasserer: vi er nu på netbank og alt fungerer. Marianne har oprettet en mobilepaykonto, som er adskilt fra foreningens konto, idet den er lavet til folketingskandidat Sascha Faxe til donationer i kommende valgkamp.
  • lokalpolitikgruppe: Jacob Antvorskov er tilknyttet Discord, men gruppen har endnu ikke talt sammen.
  • Demokratigr: Ivan har mødtes med Leif Egholm, Odsherredlisten og således knyttet en kontakt til byråd
 3. #DerforUffe, hvilken betydning har det for os?

  • vi udtrykte alle stor tilfredshed med udspillet, men vi er klar over, at udspillet vil kræve grundige overvejelser fra vores side, hvis vi skal kunne imødekomme spørgsmål fra medlemmer. I den sammenhæng foreslog Ruth at prøve at få Rasmus Nordqvist, Josephine Fock eller/og Uffe Elbæk til at deltage i et medlemsmøde. Ruth ville gerne varetage kontakten.
 4. Mørkøv Marked

  • vi mangler i den grad hjælpere. Vi satte os selv på vagtskema. Vi er 1 pr 3 timer. Jørgen arbejder videre.
   Weekenden er 28.-30.september.
 5. Opfølgning Tour de Frisætning

  • Ivan refererede fra evaluering af Empowermentforsøget. Et forsøg som bl.a. Kalundborg har været en del af.
   Vi vil gerne understrege den sociale bundlinie og måske få Torsten Gejl på besøg. Vi arbejder videre med ideen.
   Link til evaluering: https://star.dk/om-styrelsen/publikationer/2017/06/evaluering-af- empowermentprojektet/
 6. Konsultativ budgetproces

  • Marianne udfylder hjemmefra.
 7. Årshjul, indtil generalforsamling 2019

  • 07.01.19 nytårstaffel
   04.02.19
   04.03.19 generalforsamling, Ivan tjekker Højbygård
   Aksen er booket til alle 3 møder samt til mødet 5.nov. Nykøbing Bridgeklub sad på alle mandage i Pakhuset.
 8. Evt.

  • vi diskuterede den skolestrukturen, som skal i høring. Lokalpolitisk udvalg samles og laver et oplæg.
 9. Næste møde+medlemsmøde 1.10. i Pakhuset.

  • Ivan har foreslået at lave debatmøde i forhold til dokufilmen “I morgen”.