Referat af bestyrelsesmøde 28. september

Referat af bestyrelsesmøde Storkreds KBH d. 28. september kl. 19 – 21 på Liflandsgade 2.

Til stede:
Poul, Jose, Bodil, Jan, Uffe, Lise (ref)

 1. Godkendelse af referat fra 12. september
  Godkendt

 2. Opfølgning på Check in-møde. Fællespulje, hvad sker der med den?
  Vi holder møde igen på onsdag. Midlerne til valgkamp på de sidste ca. 95.000 fordeles mellem storkredsene, hvis der ikke er kommet ansøgninger ind.

 3. Økonomi og budget
  Budgettet er sendt til os d. 18. August. Uffe og Jan laver et nyt overordnet budget, der skal være tilgængeligt for os alle sammen. Det uddybes på næste bestyrelsesmøde d. 5. oktober.
  Vi undersøger om vi har mulighed for at støtte kandidaterne økonomisk til FB-promovering. Adam undersøger, hvad der ligger i en promovering, hvor meget der skal til og om det kan lade sig gøre.

 4. GC opsigelse
  Den digitale del skal opsiges. Kommuneforeningen skal også huske at ændre adresse til Liflandsgade.
  Nøglen til den nye postkasse ligger i elskabet.
  Vi opsiger kælderen, når valget udskrives.

 5. Drøftelse af forventninger til vores rolle i samarbejdet med kandidater og i valgkampen.
  Vi vil gerne tale med kandidaterne om deres og vores rolle i valgkampen.

Vi har brug for en fælles snak om kampagnen. Hvad er de enkelte kandidaters strategi, og hvad er vores fælles strategi. Adam vil i forbindelse med en rundringning til alle kandidater bede dem deltage på kandidatmødet d. 6.oktober.
Josefine laver et dokument, så vi kan se hvilke debatter de forskellige kandidater skal til og hvornår. Dokumentet kommer til at ligge på FB-siden.

 1. Lokalet
  • Hvad mangler vi?
  Hylder, knager, el, reol til depot af kampagnemateriale, stor måtte, lille bord, skralde-system (knager og muleposer), bænk til gaden

 2. Planlægning af valgkamp
  • Anmeldelse af kandidater til Ankestyrelsen
  Uffe, Adam og Lise gør det sammen.
  • Plakater
  Vi skal have fundet ud af, hvem der er ansvarlig i de forskellige bydele, hvor mange mand der er, og hvor vi mangler. Adam laver en plan med overblik.
  • Indkøb af valgmateriale
  Der er fællesfoldere og vi bestiller 3000. Adam leder efter filen og sender den til Jan.
  2000 mærkater (Jan) og 2000 poser (Uffe)
  • Dag 0
  Der bliver noget fælles kl.16, som der kommer nærmere info om. Vi tager efterfølgende til Liflandsgade og starter kl. 19
  • Morgener på broen
  Alle kandidater skal tage to vagter hver.
  • Andre events?
  Mød Alternativet/ Kulturnat fx med kulturpersonligheder eller banko. Vi taler om det på kandidatmødet.
  • Kalender
  Vi holder den nederst her på siden.
  • Valgfest
  Adam er ved at lave en aftale.

 3. Planlæg kandidatmøde torsdag d. 6. oktober
  Forslag:
  • Se punkt 5.
  • Vi udleverer regler for plakatopsætning. Koordinatoren har ansvar for at forklare deres opsættere reglerne. (v. Uffe)
  • Udfylde skemaer til anmeldelsen til Ankestyrelsen (Uffe finder det frem)
  • Præsentere Chris’ ide med poser og mærkater
  • Fordele kandidaterne så alle deltager en fredag.
  • Events – Kulturnat, Mød Alternativet.
  • 3-ugers plan inkl. skema morgenvagt på broen
  • Vi vil arrangere fredage på broen kl. 15 - 17, når valget er udskrevet.

 4. Mødekalender. Frekvens i løbet af valgkampen?
  Hver onsdag i oktober, hvis der udskrives valg.

 5. Evt:
  Intet hertil
  Vigtige datoer:
  onsdag d. 28. september kl. 19 Bestyrelsesmøde
  mandag d. 3. oktober. Landsmøde Zoom
  onsdag d. 5. oktober kl. 19 Bestyrelsesmøde
  torsdag d. 6. oktober kl. 19 Kandidatmøde
  onsdag d. 12. oktober kl. 19 Bestyrelsesmøde
  fredag d. 14. oktober Kulturnat
  onsdag d. 19. oktober kl. 19 Bestyrelsesmøde
  onsdag d. 26. oktober kl. 19 Bestyrelsesmøde