Referat af bestyrelsesmøde 26. april 2017

**

Referat - liveblogget på Facebook og med tilføjelser

**

Til stede: Rasmus Foged, Jan Persson, Carsten Borup, Trine Aslaug Hansen, Lone Donbæk, Tenna Schaldemose og Thor Clasen Jonasen via Skype

Status fra div. grupper

 • kommunikationsgruppen:
  Trine fortalte om status i kommunikationsgruppen. Gruppen diskuterer bl.a. sin egen funktion og sine opgaver. Lige nu fokuseres på at rapportere fra arrangementerne - bl.a. på opstillingsmødet og til 1. maj.
  Kommunikationsopgaver: Valgfonden skal nævnes i alle nyhedsbreve mv. Pressemeddelelse efter opstillingsmøde nr. 2. hvor byrådskandidaterne præsenteres. Det planlagt politikmøde skal annonceres
  Kommunikationsgruppen mødes 22/5 og 20/6 kl. 17-19, alle interesserede er velkomne.
 • lokalegruppen:
  Tenna fortalte nyt fra lokalegruppen. Liza har lavet en en oversigt over lokaleaktive med vagter, kontaktoplysninger mv. Liza tager ud at rejse den 15. maj. Mette Worm passer Lizas opgaver i hendes fravær.
 • Første maj:
  Tenna fortalte om 1. maj. Liza og Niels Christiansen står for arrangementet. Der bliver lavet forskelligt materiale. Liza laver en bemandingsplan for teltet. Josephine taler på den store scene.
 • fundraising:
  Tenna fortalte om fundraising. Vores MobilePay-løsning er stadig ikke klar, men den skulle være lige på trapperne. Budskabet om valgfonden skal markedsføres grundigt.
  Så snart MobilePay-løsningen er klar, skal vi have gang i en crowdfunding-kampagne. Kandidaterne forventes at være meget aktive, men alle opfordres til at reklamere for valgfonden.
  Tenna og Jan har fået et møde med en erhvervsmand, der vil give input til hvordan vi kommer i gang med at forsøge at skaffe donationer fra virksomheder. Det er nødvendigt at få virksomhederne med hvis vi skal have en realistisk chance for at nå vores mål.
 • politikudvikling/politikmøder:
  Rasmus fortalte, at han har overtaget tovholderrollen for politikudvikling fra Poul Burian. Han har holdt møde med Poul, der har orienteret tovholderne i de enkelte politikudviklingsgrupper. Rasmus skriver snarest ud til tovholderne.
  Politikmødet er 12. juni og deadline for forslag er 14 dage før.
 • kandidatudvalget:
  Tenna fortalte, at Mads Ole Dall er trådt ud af kandidatudvalget. Kandidaterne er godt i gang med at lave forskellige aftaler om adfærd i valgkampagnen mv. Dette inkluderer et sæt kandidatdogmer, de bliver enige om at arbejde efter, en fordelingsnøgle, der skal bruges når kandidater skal sende ud til arrangementer og et Aarhus-manifest, der skal være fælles, lokalt værdifundament.

Kampagneleder til KV17:
Tenna informere: Christian Rundager, der var blevet valgt som kampagneleder, har trukket sig fra opgaven, da han føler han bedre kan bidrage som en kreativ og organisatorisk del af kampagnesekretariatet. Kandidatudvalget arbejder på at finde en ny kampagneleder - der er fire konkrete navne i spil - og har en afklaring på situationen senest 15. maj.
Thor bød ind med et femte navn - han sender kontaktoplysninger til Tenna, der tager kontakt.

Lokaler - den økonomiske støtte ryger fra 2018
Vedrørende lokalerne i Nørre Allé fortalte Tenna, at Hovedbestyrelsen har besluttet, at vi selv skal betale for lokalerne fra og med 2018.
Det er en generel beslutning vedr. alle lokalerne (København, Aarhus, Aalborg og Odense). Så vidt jeg har forstået handler det om at få budgettet til at hænge sammen. Vi tager det op på landsmødet og forhåbentlig kan vi få ændret beslutningen
Tenna kontakter Nilas og forpersonerne i de andre store byer.
Jan og Rasmus kontakter udlejer vedr. genforhandling af kontrakten.
Thor og Rasmus udarbejder et forslag til at vedtægtsfastsætte tilskuddet til lokalforeninger.
Efter input fra Nis Vilhelm Benn besluttede vi at arbejde videre med et almindeligt forslag til landsmødet i stedet for et forslag til ændring af vedtægterne. Nis Vilhelm Benn deltog pr. telefon og kom med konstruktive forslag til, hvordan vi sikrer mulighed for at bevare lokaler i de større provinsbyer.

Økonomi for KV17

 • de enkelte kandidater til KV17 - fordeling og brug af midler:

Principperne for anvendelse af egne midler i forbindelse med valgkampagne blev drøftet. Det blev aftalt, at det skal beskrives nærmere, hvad man ikke må bruge egne penge til - inkl. eksempler.

 • hvad gør vi hvis vi ikke når målet i fundraisingen? Låner vi penge?

Valgfonden tæller i skrivende stund kun lidt over 6000,-. Jan stillede spørgsmålet om hvad vi gør, hvis vi ikke når i mål med fonden. Én mulighed kunne være at låne penge i banken med forventning om at kunne betale dem tilbage efter valget. Vi konkluderede ikke noget, men blev enige om at nu var ideen luftet, og vi taler om det igen når vi kommer lidt nærmere og når indsatserne omkring mobilepay og virksomhedsdonationer har været igangsat så længe at vi har et realistisk overblik over situationen.

Arrangementer:

 • Alles folkemøde:

Alles Folkemøde 31. maj til 5. juni.
Byrådskandidater og folketingskandidater arrangerer masser af events. LS står bag en landsdækkende Hi5-kampagne, der skal kickstarte hele perioden.
Alle skal give Trine Aslaug Hansen besked om arrangementer, så sørger hun for kommunikation.

 • Aarhus Pride:

Der mangler en tovholder til Aarhus Pride! Interesserede må gerne kontakte Tenna.

 • Folkets møde (17/6 - initiativ: Ny Borgerlige):

Folkets Mødet den 17. juni 2017 er et nyt initativ. Det arrangeres af Nye Borgerlige med deltagelse af alle partier. Vi hører nærmere.

Evt.
Tenna fortalte at der er blevet udtryk forvirring omkring hvornår strukturen fra de nye vedtægter implementeres, da alle til årsmødet åbenbart ikke fik et klart billede af dette. Bestyrelsen implementerer den nye struktur, løbende og når det giver mening i forhold til det kommende års udfordringer og opgaver. Således er nogle grupper fra den nye struktur allerede i gang (lokalegruppen med Liza som tovholder og kommunikationsgruppen) mens andre pt kun har en tovholder og andre igen slet ikke er i gang. Vedtægterne implementeres dog fuldt ud inden næste årsmøde.