Referat af bestyrelsesmøde 17-05-2018

Referat af bestyrelsesmødet torsdag d. 17-05-2018

Punkt 1 - Landsmøde/vedtægtsændringer
Vedtægter med konsekvenser for lokalafdeling gennemgået, ingen kommentarer hertil.

Punkt 2 - Evaluering af “Stand på Korskro marked”
Havde man været tidligere ude, kunne man måske have opnået større opbakning fra Alternativets kandidater. Det var småt med samtaler, men målet var at skabe opmærksomhed om Alternativets tilstedeværelse i området og måske rykke lidt ved folks opfattelse af Alternativet.
Der foreslås at starte op væsentligt tidligere til næste år, så der også er mulighed for at gennemarbejde et tema, hvortil der så også kan laves materialer.

Punkt 3 - Arrangement
Datoen ligger fast - Oplægsholderen giver en tilbagemelding på indhold i oplæg - Der inviteres direkte + bredt - Hvis vi kan få en annonce for omkring 1500,- sætter vi den i ugeavisen ugen før - Dennis booster for 200,- på fb - En mulig facilitator kontaktes.

Punkt 4 - Sammenkomst i Alternativet
Vi kigger nærmere på Fanø’s Love-parade Onsdag d. 11/07 - Så kunne man g i paraden først og derefter samles på en café. Der tjekkes med øvrige kontaktpersoner om der er andre lignende muligheder, hvor der ikke er nogen der kommer til at hænge på et arrangement.

Punkt 5 - Spørgsmål fra medlemmer
Gennemsigtigheden i Varde er så stor, at ingen medlemmer er nysgerrige på noget… :wink:

Punkt 6 - Næste bestyrelsesmøde
Onsdag den 27. juni hos Dennis

Punkt 7 - Evt.
Persondataforordningen resulterer i nogle nye retningslinjer for lokalafdelingen.
Vi har fået penge fra storkredsen - kr. 3000,-
Vi vil prøve at finde nogle jakker, som kan tilhøre lokalafdelingen og som kan bruges til events. Der undersøges muligheder.
Vi kigger på indkøb af nye og bedre pavilioner.
Vorbasse - Der er ret godt styr på arrrangementet, så vi hægter os bare på
Infomøde omkring ulve - Kunne man i samarbejde med andre partier arrangere et informations/debatarrangement.
Vi snakker om at droppe temamødet i oktober.

Sunde fødevarer.pdf (1.5 MB)