Referat af bestyrelsesmøde 12. sept

Referat af bestyrelsesmøde Storkreds KBH d. 12. september kl. 19 – 21 på Liflandsgade 2.

Til stede: Bodil, Uffe, Jan, Poul, Josefine, Clara, Adam og Lise
Ordstyrer: Bodil
Referat: Lise

 1. Godkendelse af referat fra 1. september
  Godkendt.

 2. Vi skal sikre at alle er på mail. Jan skal oprettes.
  Storkredsmail og regnskabsmail skal være adskilte ellers drukner de.
  Alle skal have adgang til storkredsmailen. Josefine, Uffe og Lise tjekker. Lise svarer.

 3. Opfølgning på Check in-møde.
  • Carstens forslag om fordeling af puljemidler.
  Vi bakker op om at de storkredse der har mindst får mest af puljen.

 4. GC opsigelse?
  Vi ser på det efter d. 24. hvor vi henter ting på GC.

 5. Planlæg møde med kandidater torsdag d. 15. september i vores nye lokaler kl. 19.
  (Her kom vi til at tale meget om lokalet. Jan arbejder på et ophængningssystem til væggene. Lise syr madras til vinduet og medbringer lyskæde. Nogen hænger kroge op til planterne.)
  Informationspunkter 1. del:
  • plakater + opsætning. Alle får et område.
  • SoMe (kampagneleder)
  • Om vores nye lokale
  Planlægning og praktik 2. del:
  hold 1: 3-ugers plan
  hold 2: Lokale- og gadeevents. Inkl. datoer og tovholdere.

 6. Planlæg opstillingsmøde og dagsorden.
  Bestyrelsen vil gerne efterleve kandidaternes ønske fra sidste kandidatmøde om, at der trækkes lod om rækkefølgen på kandidaterne.
  Vi har diskuteret nogle ønsker til den person, der skal stå under vores spidskandidat og har besluttet nogle kriterier. Disse omhandler, at man tidligere har stillet op som kandidat, har lang erfaring som medlem og med det frivillige arbejde i Alternativet.
  Vi kontakter de personer, der er tale om og hører, hvem der ønsker at stå som nr. 2 på listen og vi trækker lod mellem dem.
  Den sidste pulje af kandidater der skal stå som nr. 3 – 13 trækker vi lod om.

Referent: Lise kontakter AneJette og hører.
Dirigent: Peter Laudrup

 1. Events
  Bilfri søndag: Adam og Bodil
  Indflytnings-reception: Lise, Josefine og Jan taler sammen på søndag.
  Kulturnat: vi tager den ind i eventet på kandidatmødet.

 2. Lokale
  • Hvad skal laves inden folk kommer og inden Dag 0
  • Opfølgning
  • Booking
  • Regler
  • Forsikring
  • Hvem kan mødes og forskønne inden vi åbner helt op? Hvad mangler vi?
  • Rengøring og vedligehold
  Vi når ikke hele punktet, men arbejder praktisk videre på søndag.

 3. Mødekalender. Frekvens i løbet af valgkampen?
  Vi fastsætter datoer på næste møde.

 4. Kampagneleder
  Vi beslutter os for at ansætte Adam fra på mandag d. 19. september 15 timer om ugen i to måneder med mulighed for forlængelse. Adam aflønnes med studentermedhjælper-sats.
  Uffe udarbejder en kontrakt.

Josefine skriver det ud på FB-gruppen.

Evt: Mailbesvarelse (udsættes)