Referat af bestyrelsesmøde 1. september

Referat af bestyrelsesmøde Storkreds KBH torsdag d. 1. september kl. 19 – 21 på Liflandsgade 2.

Til stede: Poul, Bodil, Josefine, Jan, Uffe, Lise (ref)

 1. Godkendelse af referat fra 24. august
  godkendt

 2. Opfølgning på Check in-møde
  Vi skal huske at melde os den nye FB-side, der har en support/ hotline-funktion mellem check in-møderne om tirsdagen.
  Optagelser med info fra møderne, håber vi fremover kommer til at ligge længere end et døgn på denne side.

 3. Opfølgning på bestillinger til kampagnemateriale
  Der er købt ind og bestilt poser og labels. Vi kan låne badgemaskinen fra LS, dog ikke på Kulturnatten

 4. Næste møde i kandidatteamet torsdag d. 15. september i vores nye lokaler kl. 19.
  Vi planlægger mødet på vores næste møde, men skal bl.a. tale om:
  • Vores nye lokale. Hvordan vil I bruge det? Hvilke fællesarrangementer?
  • Planlægning af plakatopsætning og nedtagning?
  • Hvad gør vi i de tre kampagneuger?
  Måske vi laver en del af mødet til workshop, hvor man kan organisere plakatopsætning eller events.

 5. Lokale – nedsætte udvalg
  a. Organisering
  Booking: Vi laver et excel-ark, hvor man skriver sig ind. Josefine laver det - skriver og forklarer det på FB-siden, så kandidater og bestyrelse ved besked.
  Lørdag mødes Josefine og Lise og tager på Genbrugsstationen kl 10.

b. Regler
Så få som muligt! Efterlad lokalerne finere end da du kom.
Affald: Husholdningsaffald i gården. Det store skal køres væk, men der er en genbrugsstation tæt på. Vi vender tilbage til det.
Vi må sidde i gården, men ikke tage pladsen fra beboerne.

c. Nøgle
Bestyrelsen og kandidater. Kandidater kan give koden til deres kampagneleder.

d. Hvad mangler vi?
Vi har en liste og går på genbrugsstation i første omgang og laver muligvis en indsamling senere.

e. Vedligehold og drift fx forsikring
Vi kan koble os på ejendommens glasforsikring, men Jan taler med Lærernes Brandforsikring i morgen.
Vi tager stilling til GC. Lise kontakter Nadim for at høre hvor længe opsigelsesfristen er.
6. Planlægning af valgkamp – nedsætte udvalg
Vi kører plakaterne fra GC til Liflandsgade, så vi har det samlet. Vi mødes lørdag d. 24. september kl. 11 i GC.
a. Plakater (flyers)
Vi aftaler på kandidatmødet, hvordan vi gør. Jan kommer med et udspil til d. 15. på kandidatmødet.
b. Events fx Bilfri søndag, indflytningsarrangement, Frivilligdag på Amager
Vi holder fredagsbar/ indflytning fredag d. 23. september kl. 16-21
Frivilligdagen på Amager er ikke for politiske partier
Vi skal også holde Kulturnat. Lise spørger Birgitte
c. Dag for dag når der er udskrevet valg
Det taler vi om med kandidaterne.

d. SoMe
Hvis vi får en kampagnemedarbejder, vil det være rart med en, der kan lave SoMe.

 1. Mødekalender. Frekvens i løbet af valgkampen?
  Mandag d. 12 september kl. 19
  Onsdag d. 28. september kl. 19
  Onsdag d. 5. oktober kl. 19
 2. Evt:
  Vi er glade for lokalet!
1 Like